Ý nghĩa của câu “Nam mô A Di Đà Phật”

Bài 01: yếu nghĩa của Nam mô A-di-đà Phật

A-di-đà là phiên âm chữ Amita, giờ Sanskrit, dạng viết tắt của nhì chữ Amitàbha tức là “Vô Lượng Quang” – “ánh sáng vô lượng” với Amitàyus có nghĩa là “Vô Lượng Thọ” – “thọ mệnh vô lượng”. Ðây là tên một vị Phật quan trọng được tôn thờ những nhất vào Ðại thừa, giáo công ty cõi Tây phương cực Lạc, tiếng Sanskrit là Sukhàvati, với được cõi tục tin thờ sớm nhất có thể trong lịch sử vẻ vang Phật giáo, vào mức thế kỷ đầu tiên sau công nguyên (1).

Bạn đang xem: A di đà phật là gì

Phật tử theo Tịnh-Ðộ tông đã tin thờ mở rộng nước Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật phiên bản và Việt Nam, coi Ðức A-di-đà là biểu tượng cho trường đoản cú Bi và Trí Huệ. Fan tu Tịnh-Ðộ tông thường xuyên thờ tượng A-di-đà Tam Tôn, trọng điểm là Phật Di Ðà, bên yêu cầu là Ðại chũm Chí tình nhân Tát, bên trái là Quán cầm Âm nhân tình Tát.

*

Nam-mô A-di-đà Phật! Sáu chữ Hồng tên tuổi niệm Phật hiệu đã trở thành câu niệm Phật thân quen và phổ cập rất rộng rãi trong giới Phật tử xuất gia cũng giống như cư sĩ tại gia. Mức độ thông dụng trong sinh hoạt sản phẩm ngày minh chứng lòng tín niệm của Phật tử diễn đạt ở câu chào khi chạm mặt nhau gồm có bốn chữ A-di-đà Phật!

Về mặt giáo lý, đây là pháp trì danh niệm Phật trong Tịnh-Ðộ tông được tín hành các nhất, ngắn gọn dễ dãi tu tập tuyệt nhất , thích hợp với tất cả hồ hết tầng lớp tín đồ không tách biệt thượng, trung giỏi hạ căn, trí huệ cao tuyệt thấp, nghiệp chướng nặng tuyệt nhẹ, chỉ cần hành đưa trì danh nhất chổ chính giữa tín nguyện, không thối chuyển cho đến khi mệnh chung sẽ tiến hành vãng sanh, Phật A-di-đà cùng thánh bọn chúng tiếp dẫn về Tây phương rất Lạc.

Phổ biến mở rộng như thế, thịnh hành thích hợp với mọi căn duyên chư thế, dễ dãi hành trì tu tập như thế, sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật lại có nội dung thậm thâm nám vi diệu, đệ duy nhất thù thắng so với các pháp môn tu tập khác. Ðiều này là mối nghi trong tim thức của không ít Phật tử có thiên kiến xô lệch về công năng của pháp niệm A-di-đà nhận định rằng pháp trì danh này không đạt tới mức đạo quả bằng pháp tu Thiền Ðịnh và chỉ thích hợp cho tất cả những người già cả hay kẻ có trình độ chuyên môn trí huệ thấp nhát không đủ khả năng theo Thiền Tông hay Mật Tông.

Ðể giải trừ côn trùng nghi thiên lệch này, xin mời ai tất cả nghi tâm lắng nghe Ðức Phật phù hợp Ca nói trong khiếp Niệm Phật Ba-la-mật: Nếu bao gồm chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật thì uy lực bất khả tứ nghị của danh hiệu khiến cho Tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không thể hay biết, tự nhiên và thoải mái chứng nhập Sơ phần Pháp thân … ao ước vãng sanh cực Lạc chỉ cần xưng niệm danh Phật là đủ. Vì danh hiệu Phật chính là hình tượng của Pháp thân, vì vậy niệm danh hiệu Phật có nghĩa là niệm Pháp thân Phật và tín đồ niệm Phật khỏi cần được kiêm thêm bất cứ môn tu như thế nào nữa.

Trong gớm Ðại Tập Phật dạy: Thời Mạt pháp vạn ức bạn tu không được một tín đồ giải thoát, chỉ nương pháp môn Niệm Phật mới hoàn toàn có thể ra khỏi được luân hồi. Phật còn đối chiếu với pháp môn Thiền Ðịnh: Nếu mong Vô thượng Bồ-đề đề xuất tu Niệm Phật Thiền Tam Muội… Xưng niệm Phật A-di-đà là Vô thượng rạm diệu Thiền… Trong tởm Bửu Tích Phật thưa với phụ thân Tịnh Phạn: thân phụ nên niệm danh hiệu của Phật A-di-đà chỗ cảnh Tây phương cực Lạc, tinh tấn siêng năng thì đang thành Phật, phấn kích niệm Phật sẽ được Vô sinh Pháp Nhẫn.

Ngoài ra trong vô số kinh Ðức Phật thuyết về Tịnh Ðộ, ngay cả những kinh về Mật tông cũng nói tới Phật A-di-đà. Một nhận xét thiết yếu yếu để giải trừ côn trùng nghi về tu thiền với pháp môn niệm Phật: Tu Thiền cơ mà không được chân truyền rất đơn giản lạc vào tà kiến, ma đạo thường gọi là Ma Thiền, y hệt như kiến trườn lên núi, côn trùng đục đôi mắt tre. Vì vậy tu Thiền phải thêm Niệm Phật, những Thiền sư vẫn siêng năng niệm Phật. Ðây chính là nguyên do có chiến thuật Thiền Tịnh tuy nhiên tu. Mật Tông cũng thờ Phật A-di-đà, xưng là Cam Lộ Vương, sáu chữ Hồng Danh điện thoại tư vấn là Cam Lộ chú, Cam Lộ minh.

Nói mang đến sáu chữ Hồng Danh Nam-mô A-di-đà Phật, không ít người dân có tín trung tâm tu Phật mong phước vẫn ngộ dấn đây chỉ với câu niệm Phật cầu xin ân cứu giúp độ, ban phước lộc cho hành giả. Thực sự không solo thuần đơn giản như vậy, càng thâm nám tín, càng giải thích tường tận, càng hành trì miên mật hành trả mới dần dần tỏ ngộ nội dung ý nghĩa sâu sắc sáu chữ Hồng Danh là vô lượng bất khả tứ nghị, ai chứng ngộ new tỉnh thức được rốt ráo. Trong giới hạn một bài viết, tại chỗ này chỉ trình bè lũ một số đặc thù của pháp môn Niệm Phật, đem sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật làm đề tài.

I- GIẢI THÍCH PHÁP MÔN NIỆM PHẬT.

* GIẢI THÍCH THEO TỪ NGỮ. Niệm tức là nghĩ đến, nhớ đến, giữ lại trong trái tim thức, suy nghĩ đến suôn sẻ niệm, khái niệm, quan niệm…, ghi nhớ đến không bao giờ quên như kỷ niệm, lưu lại niệm, tưởng niệm… vì chưng đó, niệm Phật là nghĩ tưởng niệm đến Phật. Trường đoản cú ngữ Phật ở đây có nghĩa hết sức rộng bao hàm danh hiệu, sắc thân, pháp thân, ơn nghĩa Phật… Phổ hiền hậu Ðại nhân tình Tát giảng về Lục từ bỏ Hồng Danh tất cả vô lượng vô hạn bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật vi diệu. Tiếp sau đây chỉ là qua loa yếu chỉ chia làm ba phần:

NAM-MÔ: Phiên âm giờ đồng hồ Sanskrit Namah, có nghĩa như quy y quyết tâm vâng theo, cung kính và nương theo nhờ cất hộ đời mình đến Phật. Ðây là tiến độ Thủy Giác tất cả nội dung bao gồm năng niệm, trì giới, diệu quan tiền sát trần gian giới, là bắt đầu đi trên tuyến phố Giác Ngộ.

A-DI-ÐÀ: Phiên âm giờ Sanskrit Amita, có nghĩa Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, chỉ năng lực bất bốn nghị của Ðức Di-Ðà. Ðây là tiến độ Tương tục Giác, tất cả nội dung bao hàm tương tục niệm, thiền định xâm nhập Pháp giới, đồng đẳng tánh trí, là liên tục trì niệm bên trên suốt hành trình Giác Ngộ.

PHẬT: Phiên âm giờ đồng hồ Sanskrit Buddha, tức Phật-đà nói tắt, tức là giác ngộ, chấm dứt khỏi luân hồi, giải thoát. Ðây là giai đoạn bản Giác, bao gồm nội dung bao gồm thành tựu sở niệm, trí huệ, là đại viên cảnh trí, vô tận sở hữu trí, viên thành Phật quả.

Nói bắt tắt, ba giai đoạn gồm có Thường, Tịch và Quang.

Niệm Phật là pháp hữu vi tác nghiệp gieo nhân lành tất cả cả cha nghiệp thân, khẩu với ý. Khi niệm Phật, hành giả thường đứng giỏi ngồi ngay lập tức ngắn, cách biểu hiện trang nghiêm, ánh mắt thẳng vào hình mẫu Phật: Ðó là thân nghiệp. Hành mang nói làm việc miệng thành lời: Ðó là khẩu nghiệp, từ ngữ xưng niệm mô tả rõ nghĩa này. Hành mang nghĩ tưởng đến Phật: Ðó là ý nghiệp, trường đoản cú ngữ chổ chính giữa niệm diễn tả rõ nghĩa này. Niệm Phật rất cần được tín nguyện cùng nhất tâm thì mới thành tựu được công đức pháp tu này là lúc mệnh phổ biến vãng sinh về vị trí Cực Lạc, đạt mức pháp vị Thượng Thiện Nhân, nghĩa là đang thấy Phật.* NIỆM PHẬT LÀ PHÁP TU TỊNH NGHIỆP.

Theo gớm Niệm Phật Ba-la-mật, Niệm Phật xưng danh A-di-đà với sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật là hành đưa nhất tâm chí thành, chuyên cần bất thối, không ngăn cách luôn luôn nghĩ tưởng trong thâm nám tâm: Pháp thân, Hóa thân và Báo thân của Ðức Phật A-di-đà đang hiển thị trong thân và trung ương của mình, và danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật đã tuôn tung thành một chiếc tâm, lâu ngày đã thành một khối lưu giữ ly sáng rực… thương hiệu Nam-mô A-di-đà Phật vẫn lọc không bẩn phiền óc trong thân tâm bạn Niệm Phật. Hành giả sẽ ngừng hết nghiệp quá khứ, thân vai trung phong trở cần Thanh Tịnh, chỉ với nghiệp ở hiện tại.

Cần lưu tâm điều thiết yếu: Ðạt tới thân tâm Thanh Tịnh, có thể nói rằng là rất thăng Tịnh Ðộ, vãng sinh về cõi Tịnh Ðộ của một vị Phật, từng vị Phật bao gồm một cõi Tịnh Ðộ, vô vàn Phật bao gồm vô số cõi Tịnh Ðộ. Cõi Tịnh Ðộ của Ðức Phật A-di-đà với tên tây phương Tịnh Ðộ, Tây phương rất Lạc, hay nói tắt là cõi cực Lạc.

Siêu thăng Tịnh Ðộ không hẳn là Nhập khử Niết Bàn, chưa phải là Tịch Diệt, không phải là Vô Sanh, Liễu sinh thoát tử, kết luận chưa nên là Giải thoát ra khỏi luân hồi. Lý do: sau thời điểm được Phật A-di-đà tiếp dẫn lúc mệnh phổ biến vãng sinh về nơi Cực Lạc, hành đưa đã hoàn thành hết nghiệp thừa khứ, thân chổ chính giữa trở cần Thanh Tịnh an trụ ở cương cứng vị Thượng Thiện Nhân. Hành giả chưa bệnh nhập Tịch Diệt vị vẫn còn thường xuyên tạo nghiệp, nghĩa là còn thường xuyên gieo nhân, chuyển hóa theo lý luân hồi nghiệp báo. Vị vậy hành đưa vẫn thường xuyên hành trì niệm Phật miên mật bất thối. Với thân trọng tâm Thanh Tịnh đã chiếm lĩnh tới, lại ở khu vực thường gập Thánh chúng nhân tình Tát với chư Phật, hành giả bao gồm sẵn phước duyên thuận lợi nhanh chóng triệu chứng đắc Phật quả.

Kinh Niệm Phật Ba-la-mật dẫn giải: Niệm Phật Ba-la-mật là nhiếp lâu hào quang vì Phật A-di-đà phóng ra. Cây cỏ, chúng sanh cũng đều phải sở hữu hào quang mà lại bị lu mờ bởi vì vô minh. Khi niệm Phật, nhị hào quang đãng của Phật và chúng sanh dung thông nhau, lập tức Ðức A-di-đà nhiếp thọ, và ngay lúc đó nghỉ ngơi cõi cực Lạc thấy mọc lên một mầm sen của chúng sanh Niệm Phật… hai hào quang đãng dung thông phóng ra khiến cho ác ma xa lánh 40 dậm với sen của hành giả sẽ tiến hành tươi tốt.

Niệm Phật Ba-la-mật là rốt ráo nhất vai trung phong tín nguyện, niệm làm thế nào cho không còn có một vọng tưởng nào mang đến quấy hòn đảo tâm thanh tịnh của hành giả. Hoa sen gồm tánh đặc điểm là sống trong bùn nhưng không lây lan mùi bùn, vẫn duy trì được mừi hương nhẹ nhàng thanh thoát.

Trong Phật học, hoa sen là hình tượng của trung ương Thanh Tịnh bởi hào quang đãng của Phật A-di-đà nhiếp thọ tiếp dẫn mang đến nuôi vào ao Thất Bảo (2) bao gồm nước thanh tịnh gọi là Tịnh thủy. Kể từ khi được nuôi bởi Tịnh thủy, hành mang vẫn liên tiếp hành trì Niệm Phật miên mật bất thối nhằm hoa sen liên tục nở cho đến lúc mãn khai. Lúc hoa sen mãn khai, hành đưa đắc pháp vị A-duy-việt trí nhân tình Tát, bao gồm đủ phép thần thông, có tác dụng thuyết pháp độ sinh như chư Phật, chỉ chờ thời kỳ khế phù hợp thì đi làm Phật.

Theo từ ngữ, A-duy-việt trí là Trí bất thối chuyển, viên mãn Phật quả, nghiệp chướng được tẩy sạch, giải ra khỏi luân hồi sinh tử. Khi hoa sen chưa đến độ mãn khai trong ao Thất Bảo, nếu hành mang không giữ được tâm bất thối chuyển, hoa sen đang tàn héo. Ðây là ngôi trường hợp đáng tiếc, hành mang hết còn duyên cùng với Phật A-di-đà!

Nói rõ ràng hơn, sau khoản thời gian đươc vãng sanh về Tây phương rất Lạc, hành trả vui hưởng trọn quả phúc địa điểm Tịnh Ðộ thường xuyên sanh tâm luyến chấp lạc cảnh chỗ này, tâm luyến cảnh không thể thanh tịnh rốt ráo, nhất trọng điểm Niệm Phật như trước. Tín đồ khéo tu bắt buộc nhớ nhập tâm: Vãng sanh cực Lạc mới chỉ là quy trình tiến độ Tịnh hoá thân tâm, cần thường xuyên hành trì phát trọng tâm cứu độ bọn chúng sanh mới đạt tới cứu cánh giải thoát. Khử đươc Khổ tuy vậy lại chấp thủ Lạc thì chưa thoát ra khỏi được Luân hồi sanh tử.

II. NĂNG LỰC BẤT TƯ NGHỊ CỦA DANH HIỆU PHẬT.

Trong số tám vạn bốn ngàn pháp tu chỉ gồm pháp môn Niệm Phật là thù thắng đệ nhất, cứu giúp cánh đệ nhất, hữu ích và rất việt nhất. Ðó là lời dạy của Ðức đam mê Ca. Sự Nhất tâm Niệm Phật bao gồm cả hai phần Sự và Lý:

-Nhất tâm về sự việc là không trụ vào một niệm làm sao khác,

-Nhất vai trung phong về Lý là thể nhập vào thực tướng mạo của Phật, hành giả từ từ thành tựu Chánh Ðịnh Như Lai và tự nhiên và thoải mái phát sanh Tuệ Giác không Tánh.

Danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật sẽ lọc không bẩn phiền não trong thân tâm tín đồ Niệm Phật. Nhờ vào xưng niệm sáu chữ Hồng Danh, hành giả thấy được cảnh vật bên ngoài đúng như bạn dạng thể thực tế của chúng, không hề bị chúng chi phối, do đó điều phục thân trung khu và không còn móng khởi trọng tâm phân biệt.

Trong khi niệm Phật, trường hợp gập bất cứ thanh trần nào cũng đừng để chổ chính giữa vào, cứ liên tiếp niệm Phật. Ðó là thương hiệu Phật đang tuôn chảy liên miên bất tận thành một chiếc tâm mà mỗi ngay cạnh na phần đông hiển hiện nay Chân Như Tánh…Tiếp tục hành trì niệm Phật như thế, chẳng bao thọ thì Tánh Nghe cũng không còn. Khi ấy, Phật trí tự nhiên tỏa rạng, thương hiệu Phật vẫn tương tục, không loại gián đoạn. Thuật ngữ Phật học hotline là VONG SỞ, có nghĩa không thể nghe thấy tiếng mình niệm Phật. Cũng nói là Niệm, vô niệm, niệm khi không hề phân biệt năng niệm với sở niệm nữa. Ðó là lúc hành giả đã bệnh ngộ ngũ uẩn là không, xẻ kiến bổ chấp bị lọc sạch, thân trọng điểm trở cần quang minh hay tại, chiếu suốt mười phương pháp giới. Nói cách khác, Tri Kiến thức tỉnh của hành trả trở phải đồng đẳng cùng với Tri Kiến giác tỉnh của chư Như Lai.

Chúng sanh vô minh vì vì sao chấp ngũ uẩn làm cho thân và chổ chính giữa thật của mình. Năng lượng nhiệm color của pháp môn Niệm Phật gửi hóa từ từ VÔ MINH thành VIÊN GIÁC theo tiến trình: Biết tất cả các pháp số đông như huyễn, tuyệt nhất thiết pháp giai không. Biết là huyễn, là không tất vẫn ly. Ly huyễn có nghĩa là Giác. Danh hiệu Phật hòa hợp căn, trần, thức và tất cả đều nhập vào Viên Giác Tánh, cũng gọi là lỗi Không Tạng, Vô Cấu Tạng, Tịch Tịnh Tạng. Hành giả từ từ thành tựu Chánh Ðịnh Như Lai, thoải mái và tự nhiên phát sinh Tuệ Giác không Tánh. Nói vắn tắt: Niệm sinh Tịnh, Tịnh sanh Ðịnh với Ðịnh sinh Huệ.

Tuệ Giác ko Tánh đạt tới mức hết sức Thanh Tịnh, call là Vô Cấu Thức xuất xắc Bạch Tịnh Thức, giờ Sanskrit là A-mạt-la thức (thức thứ 9, cao hơn A-lại-da thức). Trong khiếp Vô Lượng Thọ, Ðức yêu thích Ca bảo: Này A-Nan! Ðức Phật Vô Lượng Thọ oai nghiêm thần quang đãng minh tối tôn đệ nhất, quang minh của chư Phật chẳng bằng! (3)

III – NIỆM PHẬT TÔNG YẾU.

Niệm Phật là Pháp Môn Tha Lực độc nhất vô nhị trong Phật Pháp cơ mà điểm cốt lõi là tin tưởng tuyệt vời nhất vào Bổn Nguyện của Ðức Phật A-di-đà. Ðó là dùng DANH HIỆU của ngài để cứu giúp độ tất cả chúng sanh. Không hiểu biết tường tận ý này, nhiều người dân nhất là hàng cư sĩ tại gia thường nhận định rằng Niệm Phật Xưng Danh là pháp môn dành riêng cho hạng hạ căn ko đủ gốc rễ để tu phần lớn pháp môn về Thiền cửa hàng như quán Thật Tướng, tiệm Tưởng, cửa hàng Tượng, v…v… hơn nữa khi tu Niệm Phật phần đông mang trung khu niệm TỰ LỰC, trông cậy vào sức mình và để được vãng sanh. Ðây chỉ là Tự Lực Niệm Phật.

Pháp Nhiên Thượng Nhân (1133-1212), thương hiệu Nhật là Honen, Khai Tổ của Tịnh Ðộ Tông Nhật bản (4) đánh giá và nhận định tông yếu đuối của pháp môn Tha Lực Niệm Phật. Tác phẩm đặc biệt nhất tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập được coi như một áng linh văn bất hủ về Tịnh Ðộ có những điểm chủ công như sau:

1-Thánh Ðạo Môn gồm các pháp môn ko kể Tịnh Ðộ Tông mặc dù thâm diệu nhưng thời khắc và gốc rễ chẳng tương ứng. Tịnh Ðộ Môn dường như nông cạn nhưng thời gian và gốc rễ đều tương ứng.

Thời Mạt Pháp một vạn năm, các kinh điển khác những tiêu diệt, chỉ còn pháp môn Di Ðà để cứu giúp độ chúng sanh.

2-Tông Tịnh Ðộ khôn xiết hơn các tông. Hạnh Niệm Phật vô cùng hơn các hạnh. Vì sao vì thâu nhiếp toàn bộ các căn cơ.

3- Chẳng kể tất cả tội tuyệt vô tội, trì giới giỏi phá giới, trên gia tuyệt xuất gia, thiện tuyệt ác, trong các tiền kiếp gồm phúc căn hay tội căn, hữu trí tuyệt vô trí, nếu căn cứ vào thời gian và nền tảng gốc rễ thì chỉ bao gồm pháp môn Tịnh Ðộ, Hạnh Niệm Phật là yếu pháp ra khỏi sanh tử trong đời này.

4-Quang minh của Ðức A-di-đà chỉ soi chiếu bạn Niệm Phật, chẳng soi chiếu bạn tu các hạnh khác.

5-Trụ vào cái Tâm Tha Lực (Nguyện Lực của Ðức Di-Ðà) nhưng mà Niệm Phật thì chỉ trong khoảnh khắc sẽ tiến hành vào sự lai nghinh của Ðức Phật A-di-đà.

Ðiều 18 trong các 48 Ðại nguyện của Ðức Phật A-di-đà: cơ hội tôi thành Phật, thập phương chúng sanh chí vai trung phong tín mộ ao ước sanh về nước tôi, nhẫn mang đến mười niệm, nếu như không được sanh thời tôi ko ở ngôi Chánh Giác, trừ kẻ tội tạo nên ngũ nghịch thuộc hủy báng Chánh pháp.

Ðiều 19 bổ sung trường thích hợp phát Bồ-đề tâm: thời gian tôi thành Phật, bọn chúng sanh làm việc mười phương vạc Bồ-đề trọng điểm tu các công đức, chí trung khu phát nguyện ao ước sanh về nước tôi, cơ hội thọ mạng chung, tôi với đại bọn chúng vây quanh hiện ra trước đôi mắt họ. Nếu không giống như vậy, tôi chẳng rước ngôi Chánh Giác.

6- Niệm Phật hoàn toàn không bao gồm hình thức, đã lấy KHÔNG HÌNH THỨC làm cho hình thức. Chỉ nên biết rằng thường xuyên Niệm Phật, Chí trung tâm niệm Phật thì đến lúc lâm phổ biến nhất định Phật lai nghinh mà vãng sanh sang trọng cõi cực Lạc.

7- nếu như thường xưng danh hiệu thì vì công đức của Phật danh, vọng niệm từ bỏ dừng, tán loàn tự yên, tam nghiệp tự điều, nguyện tâm tự phát.

8- Trong nhãn quan của Pháp Nhiên thì:

-Tam trung khu (chỉ Thành tâm, thâm tâm, Hồi phía phát nguyện tâm) cũng chính là Nam mô A-di-đà Phật.

-Ngũ Niệm (Lễ bái, Xưng tán,Phát nguyện, tiệm sát, Hồi hướng) cũng là Nam tế bào A-di-đà Phật.

-Tứ Tu (Cung kính tu, Vô dư tu, Vô loại gián tu, trường thời tu) cũng chính là Nam tế bào A-di-đà Phật.

9- người lười biếng Niệm Phật là người đánh không đủ vô lượng châu báu. Người siêng năng Niệm Phật là người khai lộ diện vô biên sáng suốt. đề xuất dùng loại tâm NƯƠNG PHẬT LỰC, cầu vãng sanh mà lại tương tục Niệm Phật.

10- Nghe nói một niệm, mười niệm cũng khá được vãng sinh rồi không cẩn thận việc Niệm Phật: Ðó là TÍN chướng ngại vật HẠNH. Nghe nói niệm niệm chẳng rời rồi cho rằng một niệm vãng sinh bất định: Ðó là HẠNH chướng ngại TÍN. Tin thì một niệm cũng vãng sanh, mà hành thì siêng năng xưng niệm trong cả đời. Vãng sanh cơ mà nghĩ rằng cố định thì NHẤT ÐỊNH, nếu như nghĩ rằng biến động thì BẤT ÐỊNH!

11- Không quan tâm đến thiện ác của bạn dạng thân, chỉ một lòng mong vãng sanh mà Niệm Phật. Ðó là Tha Lực Niệm Phật. Tin rằng bản thân bị tội chướng khó được vãng sinh là điều sai trái rất lớn. Hạng vô trí, tội chướng Niệm Phật mà được vãng sanh new là Ý CHÁNH của bổn nguyện của Phật A-di-đà.

12- mặc dù được nghe thương hiệu mà hoài nghi thì cũng như không được nghe. Tuy gồm tín vai trung phong mà ko xưng niệm thì cũng như không tin. Bởi vậy cho nên một lòng Niệm Phật, không chút nghi ngờ.

13- Phật lai nghinh là để bạn tu Niệm Phật thời gian lâm thông thường được chánh niệm, không hẳn lúc lâm chung rất cần phải có chánh niệm thì mới có thể được Phật lai nghinh.

14- tất cả Phật pháp nhằm mục đích chế phục điều ác. Vì hạng ngây ngô si phàm phu không dễ gì làm được đề nghị khuyên Niệm Phật để diệt tội. Hễ bao gồm tín trung khu thì tội bự cũng diệt, không tồn tại tín tâm thì tội nhỏ dại vẫn còn.

15- fan tu Tịnh Ðộ trước hết cần phải biết hai điều:

-Vì người dân có duyên, dù phải bỏ thân mạng, gia tài cũng đề xuất vì họ nhưng mà nói pháp môn Tịnh Ðộ.

-Vì sự vãng sanh của thiết yếu mình, yêu cầu xa lìa các phiền nhiễu mà chuyên tu hạnh Niệm Phật.

Ngoài nhị điều trên, không nên đo lường và thống kê gì khác. Toàn bộ mọi việc trong đời phần nhiều y theo Niệm Phật nhưng mà quyết định. Toàn bộ đều là trợ duyên cho Niệm Phật, hễ tạo chướng ngại thì cần từ bỏ.

16- Thánh Ðạo Môn (các tông phái khác) hầu như tu dòng NHÂN của tam thừa, tứ thừa để được chiếc QUẢ của tam thừa, tứ thừa. Cho nên không thể đối chiếu với hạnh Niệm Phật vì tại sao mục đích khác nhau. Còn vào Tịnh Ðộ Môn thì những hạnh (đọc tụng kinh điển, lễ bái, tiệm tưởng, cửa hàng tượng…) cùng hạnh Niệm Phật hồ hết là NHÂN để vãng sinh nên hoàn toàn có thể so sánh với nhau.

Nhưng các hạnh khác phần lớn chẳng yêu cầu là Di Ðà Bổn Nguyện, cho nên vì thế quang minh của Ðức Di Ðà chẳng thu nhiếp, nhưng Ðức thích Ca cũng chẳng phó chúc. Vì chưng thế, Thiền Ðạo Ðại Sư (5) gồm dạy: toàn bộ các hạnh khác tuy điện thoại tư vấn là thiện, nhưng lại so cùng với Niệm Phật thì hoàn toàn không thể đối chiếu được.

17- hy vọng mau lìa sinh tử, vào hai các loại thắng pháp hãy bỏ qua Thánh Ðạo Môn mà theo TỊNH ÐỘ MÔN.

Trong những pháp Tịnh Ðộ Môn tất cả hai hạng Chánh và Tạp, hãy vứt qua những Tạp hạnh mà quay về theo CHÁNH HẠNH.

Trong phạm vi Chánh Hạnh bao gồm hai phần Chánh Ðịnh và Trợ Nghiệp, chớ theo Trợ Nghiệp mà chăm tu CHÁNH ÐỊNH, tức XƯNG NIỆM PHẬT DANH nương theo BỔN NGUYỆN DI-ÐÀ thì tất yếu được vãng sanh. Niệm Phật là việc mình làm, tiếp dẫn vãng sinh là câu hỏi Phật làm, hai việc hữu duyên tương xứng là năng lượng bất bốn nghị của thương hiệu Phật. Thâm tín trì niệm là đủ, không hề nghi ngờ đo lường và thống kê gì khác.

18- Năm điều quyết định sự vãng sanh:

– Bổn Nguyện của Ðức Di-Ðà.

– Lời dạy dỗ xác minh của Ðức phù hợp Ca.

– Sự chứng tỏ của Chư Phật.

– Giáo thích của Tổ Thiện Ðạo.

– Tín trọng tâm của bạn Niệm Phật.

19- Di Ðà Bổn Nguyện vạc ra không hẳn chú trọng mang lại hạng thiện nhân gồm phương tiện, rất có thể dùng trường đoản cú lực để thoát ly sinh tử, mà chính vì hạng ác nhân tội chướng không có phương tiện nhằm tự giải thoát. Tuy nhiên hạng người yêu Tát, Thánh hiền lành cũng có thể nương vào THA LỰC NIỆM PHẬT cơ mà được vãng sanh. Di-Ðà Bổn Nguyện không tồn tại sự phân biệt, tất cả đều đồng đẳng như nhau.

20- Tu Thánh Ðạo Môn thì nên cần trí huệ tột cùng để lìa sinh tử. Tu Tịnh Ðộ Môn thì quay trở về ngu si mê để được vãng sanh, chẳng phụ thuộc trí huệ, chẳng lo tròn đạo hạnh, chẳng cần tu tâm dưỡng tánh, mà chỉ cần tự thấy bản thân là người vô năng vô trí, nên nương vào Bổn Nguyện Di-Ðà cơ mà Niệm Phật để được vãng sanh.

Thâm tín với hành trì như trên, thời gian lâm chung chắc chắn Phật lai nghinh. Nếu thông thường đã liên tiếp xưng danh tích trữ công đức thì dù cho lúc lâm chung vì lý do nào đó trung ương vọng cồn tán loạn bất định không xưng được Phật danh, hành đưa vẫn được đưa ra quyết định vãng sanh.

Giáo pháp mặc dù vô lượng nhưng lại xét mang lại chỗ cương yếu thì Tha Lực Ðốn Giáo thù chiến hạ hơn cả. Tổ Huệ Viễn (334-416), Sơ Tổ của Tịnh-Ðộ Tông Trung Hoa, một cao tăng trước tiên nhấn khỏe khoắn đến sự đặc biệt quan trọng của Thiền Ðịnh tất cả xác nhận: các môn Tam Muội tuy nhiều nhưng công cao lại dễ tu thì Niệm Phật lại rộng cả.

21- lệ thuộc Bổn Nguyện Di-Ðà chưa hẳn là quán tưởng vào tâm, cơ mà là XƯNG NIỆM DANH HIỆU, chớ trụ vai trung phong ở cửa hàng tưởng mà cần xưng danh ra tiếng.

Xưng danh là CHÁNH NHÂN đưa ra quyết định vãng sanh. Ko kể xưng danh ra không tồn tại gì ra quyết định vãng sanh như chánh hạnh, chánh nghiệp, trí huệ…

22- đưa ra quyết định quy kết của Pháp Nhiên Thượng Nhân: sống thì Niệm Phật tích lũy công đức, chết thì vãng sinh Tây Phương rất Lạc. Không tồn tại gì vào đời này làm bận lòng nữa.

KHAI THỊ VÀ DI HUẤN CỦA PHÁP NHIÊN THƯỢNG NHÂN ÐỂ LẠI cho ÐỆ TỬ LÚC LÂM CHUNG:

Thày mấy chục năm nay, công sức Niệm Phật tích lũy, được bái kiến cực Lạc Trang Nghiêm và Chân Thân của Phật, tình nhân Tát là việc bình thường, mà lại thày giữ kín đáo không nói ra. Nay đã đến lúc tối hậu buộc phải mới thanh minh đôi chút …

Hai ngày trước khi vãng sanh, Ngài Pháp Nhiên lấy cây viết viết bản di huấn về tối hậu:

Chẳng bắt buộc là Niệm Phật theo lối cửa hàng niệm mà các bậc trí trả Trung hoa, Nhật bạn dạng thường nói đến;

Cũng chẳng phải là Niệm Phật theo lối phải xâm nhập kinh tạng để hiểu rõ sâu xa thâm nghĩa của Niệm Phật.

Chỉ nghĩ về rằng: Ðể vãng sanh rất Lạc thì xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật là ra quyết định vãng sanh, không nghi hoặc mà xưng niệm. Không tính ra, không có thâm áo gì khác.

Bởi vị điều điện thoại tư vấn là Tam Tâm, Tứ Tu đầy đủ đã quyết định bao hàm trong tưởng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, đưa ra quyết định vãng sinh (Xin xem xét lại số 8 đã nói sống trên).

Ngoài đó ra, nếu có gì rạm áo không giống là ở quanh đó lòng tự mẫn của hai Ðấng tự Tôn (Phật thích Ca với Phật A-di-đà), lọt ngoài bổn nguyện.

Người muốn tin Niệm Phật thì mặc dù cho hoàn toàn có thể học không còn giáo pháp một đời của Ðức mê thích Ca cũng thành ra kẻ một chữ chẳng biết, ngớ ngẩn độn như hạng vô trí, chớ chỉ ra vẻ trí giả, hãy một mực Niệm Phật.

Tôi in vào chỗ này cả nhị bàn tay của mình để xác nhận di huấn này… Không còn gì khác để nói nữa, tôi vẫn viết hết đều điều cốt tủy ở đây để phòng ngừa mọi dị kiến sau khi tôi ra đi.

KẾT LUẬN

Ðọc mang đến đây, chắc có tương đối nhiều bạn chưa tin hẳn vào NĂNG LỰC BẤT TƯ NGHỊ của NIỆM PHẬT đã trình bày ở trên, nguyên nhân rất dễ hiểu: Hạnh tu gì đối kháng giản, dễ dàng đến bạn già trẻ con đều có tác dụng được và lại có năng lực thâm mật vi diệu mang lại thế? Ðể giải trừ nỗi vương vấn phân vân, một ẩn dụ dẫn giải tận tường và đúng chuẩn giúp chúng ta NHẤT THIẾT GIỮ TÍN TÂM TUYỆT ÐỐI so với sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật:

Nếu cùng đi trên con phố gồ ghề có nhiều lối rẽ như đi qua rừng núi thì một fan sáng đôi mắt khoẻ chân mới rất có thể nhất định đi cho đích, một tín đồ mù què chân đi phải chống nạng tất yếu là không thể so sánh được. Ðấy là cả hai fan đều dùng TỰ LỰC nhằm di chuyển. Nếu như cùng cần sử dụng đường mặt hàng hải hay con đường hàng không thì cả hai fan đến tới đích và một lúc, hối hả và dễ dàng như nhau. Ðây là cả hai fan đều cần sử dụng THA LỰC nhằm di chuyển.

Kẻ cầm cây viết thiết tha xin chúng ta đã vững vàng tín trung tâm và hành trì Niệm Phật hãy thịnh hành tài liệu này đến chúng ta đồng đạo còn vấn vương chút nghi hoặc về ƠN CỨU ÐỘ vô lượng vô bờ của Bổn Nguyện Di-Ðà. Ðó là pháp duyên gieo Nhân lành, tích trữ Công Ðức, xin chớ vứt qua.

Ai tự nhận ra mình là người mù què, hãy xưng niệm ngay nam giới MÔ A-DI-ÐÀ PHẬT! Ðức A-di-đà sẽ tới đón vãng sanh với lòng thương xót.

Ai tự nhận thấy mình là bạn sáng suốt khỏe chân, cũng xưng niệm tức thì NAM-MÔ A-DI-ÐÀ PHẬT! Ðức A-di-đà cũng biến thành đến đón vãng sanh với lòng hoan hỷ.

Ai tự nhận thấy mình không thuộc 1 trong những hai hạng tín đồ vừa nhắc trên thì bạn đó không hiểu nhiều biết chút gì về Bổn Nguyện Di-Ðà, đang tự tấn công mất cả một kho báu vô giá nhưng mà Phật đang ban cho tất cả mọi bọn chúng sanh một cách đồng đều, không bỏ sót bất cứ ai.

DUYÊN HẠC Lê Thái Ất

CHÚ THÍCH:

1- Phật A-di-đà: chi phí thân nhì vị Phật Ðức A-di-đà với Ðức ưa thích Ca cùng với 14 vị Phật khác hầu hết là anh em ruột, phụ vương là Ðức Phật Ðại Thông Trí chiến hạ (Mahabhidjadjnnabhikhu). Toàn bộ 16 vị vương vãi tử số đông theo cha xuất gia, thọ trì tình nhân Tát Ðạo cùng được cha truyền đến quả Phật.

Tịnh-Ðộ, giờ Sanskrit Buddhaksetra tức là Phật độ, khu vực Thanh Tịnh, cõi Phật, nơi sau cùng cần đạt tới, tiếp nối mới tiến tới chứng nhập Niết Bàn. Từng vị Phật có một cõi Tịnh-Ðộ. Cõi Tịnh-Ðộ của Ðức A-di-đà call là tây phương Tịnh Ðộ, Tây phương rất Lạc, cõi rất Lạc. Cõi Tịnh-Ðộ của Ðức say đắm Ca là Tịnh Ðộ phương Ðông Bắc, với theo kinh Ðại bát Niết Bàn cõi này mang tên cõi Vô chiến thắng Tịnh Ðộ. Ðức Phật Di-Lặc, vị Phật tương lai hiện nay đang giáo hóa sống cõi Trời Ðâu-Xuất sẽ khởi tạo ra một Tịnh-Ðộ mới.

2- Ao Thất Bảo: Ao gồm nước Tịnh Thủy để rửa sạch rất nhiều phiền não, trong số đó có bảy đồ báu hình tượng cho trung tâm Thanh Tịnh rốt ráo ở cõi cực Lạc. Lục Tổ Huệ Năng giảng trong Pháp Bảo Ðàn kinh: Thất Bảo tiêu biểu cho bẩy Ðại Hạnh gồm có KIM (Giới), NGÂN (Tín), LƯU LY (Văn), PHA-LÊ (Tâm), XÀ CỪ (Tinh Tấn) XÍCH CHÂU (Huệ) và MÃ NÃO ( Xả). Ðây là Thất Thánh Tài tức gia tài của Chư Thánh dùng làm nuôi dưỡng Chân Tâm người trì niệm.

3- thương hiệu của đức A-di-đà: Trong kinh Vô Lượng thọ , Ðức say đắm Ca bảo A-Nan: Này A-Nan! Ðức Phật Vô Lượng Thọ oai phong thần quang quẻ minh về tối tôn đệ nhất, quang minh của chư Phật chẳng bằng. Kinh Vô Lượng thọ nói Ðức A-di-đà gồm 13 Phật danh, không tính tên Vô Lượng thọ Phật còn 12 tên khác đều phải sở hữu chữ QUANG nghỉ ngơi sau, tức là ánh sáng minh chứng oai thần quang minh của Ðức A-di-đà có đặc tính buổi tối tôn đệ nhất:

1- Vô Lượng quang đãng Phật 2- Vô Biên quang Phật 3- Vô hổ hang Quang Phật 4- Vô Ðối quang Phật 5- Diệm Vương quang Phật 6- Thanh Tịnh quang quẻ Phật 7- Hoan hỷ Quang Phật 8- Trí Huệ quang đãng Phật 9- Bất Ðoạn quang đãng Phật 10- Nan tứ Quang Phật 11- Vô Xứng quang quẻ Phật 12- khôn cùng Nhật Nguyệt quang đãng Phật

4- Pháp-Nhiên Thượng Nhân (1133-1212), thương hiệu Nhật là Honen, Khai Tổ của Tịnh-Ðộ Tông Nhật Bản. Tiểu truyện của ngài cho biết ngài đang mãn nghiệp trần gian đúng như Chánh Nghiệp: Làm bé một vị quan đến ngoại tứ tuần vẫn chưa tồn tại con nối dõi, Ngài thành lập và hoạt động sau khi phụ huynh vào chùa tụng gớm bẩy đêm ngày xin Phật gia hộ. Khi Ngài đản sinh có hai luồng hào quang nghỉ ngơi trên ko chiếu xuống, giờ đồng hồ chuông ngân vang. Ngài tất cả tướng mạo phi phàm từ thuở sơ sinh.

Khi Ngài chín tuổi, phụ thân bị địch quân ngay cạnh hại. Thời gian lâm chung, vị quan tiền thất rứa kêu Ngài cho dạy: Ðây là túc nghiệp của cha, tuyệt đối hoàn hảo không buộc phải ôm hận báo thù. Hãy ghi nhớ rằng oán thù không thể diệt được oán!… trong tương lai thành nhân, con hãy ước vãng sanh cực Lạc, lợi lạc bình đẳng cho tất cả những người và cho mình.

Năm 14 tuổi, theo đúng lời phụ vương dạy Ngài xuất gia với pháp sư Giác cửa hàng ở chùa ý trung nhân Ðề tại quê nhà. Pháp sư Giác tiệm thấy Ngài thông tuệ dị thường liền chuyển Ngài mang đến một tu viện danh tiếng ở kinh kì để tham học tập với pháp môn sư Nguyên Quang. Ko bao lâu pháp sư Nguyên quang quẻ lại tiến cử Ngài tham học với Tổ Hoàng Viên Tông Thiên thai thời đó. Thu dìm Ngài có tác dụng đệ tử chưa đầy ba năm, Tổ Hoàng Viên thấy Ngài sẽ thấu triệt tất cả những áo diệu của Giáo Pháp Thiên Thai có ý muốn truyền Tổ vị mang đến Ngài. Phân biệt ở Nhật bạn dạng thời kia một chức sắc đẹp trong giáo quyền được hưởng không ít quyền lợi, vì không muốn bị buộc ràng lợi danh Ngài ra đi vào năm 18 tuổi mang lại ẩn tu nghỉ ngơi núi Hắc Cốc, tham học tập với Hòa Thượng Duệ Không, một vị cao tăng của Mật Tông thời bấy giờ. Hòa Thượng Duệ Không để pháp hiệu đến Ngài là PHÁP NHIÊN, gồm nghĩa Pháp vốn do vậy và pháp danh là NGUYÊN KHÔNG, ghép chữ đầu và chữ cuối sinh hoạt tên của nhì vị Ðại Sư Nguyên Quang cùng Ðại Sư Duệ Không nhưng Ngài thọ huấn. Tại đây Ngài được truyền dạy Viên vượt Ðại Giới với Du Già bí Pháp. Ngài tiếp nối mọi Tông phái, săn sóc đọc 5 lần Ðại Tạng buộc phải được đương thời tôn xưng là Trí Huệ Ðệ Nhất.

Về Giáo Pháp, bên dưới nhãn quan của Ngài thì Xưng Danh Niệm Phật vừa là Chánh Hạnh, Chánh Nhân với Chánh Nghiệp vào đời sống gắng gian. Lưu ý tại Nhật phiên bản có hai Tông phái rất dễ gây nên ngộ nhận: Tịnh-Ðộ Tông, giờ Nhật là Jodo-shu, Khai Tổ là Pháp Nhiên và Tịnh-Ðộ Chân Tông, giờ Nhật là Jodo- Shinshu, trong tương lai do Thân Loan môn đệ của Khai Tổ Pháp Nhiên trở nên thái lập riêng ra.

Xem thêm: Top 9 Bài Cảm Nhận Bài Thơ Tỏ Lòng Của Phạm Ngũ Lão, Cảm Nhận Về Bài Thơ Tỏ Lòng Của Phạm Ngũ Lão

5- Thiện Ðạo Ðại Sư theo truyền thuyết thần thoại của china là nhập vai của Phật A-di-đà.