English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.biancoscudati.netENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang quẻ Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation


Bạn đang xem: Common in vietnamese

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
common
*
common<"kɔmən>tính từ nằm trong về, được share bởi, được làm hoặc có tác động đến nhị hoặc những người, hoặc phần lớn của một nhóm, một cộng đồng; chung common property/ownership tài sản/quyền sở hữu tầm thường we mô tả a common purpose chúng ta có cùng một mục đích I am Vietnamese, she is Belgian, but we have French as a common language tôi bạn Việt, cô ấy fan Bỉ, nhưng cửa hàng chúng tôi có ngữ điệu chung là giờ đồng hồ Pháp he và I have a common interest: We both collect stamps anh ta với tôi gồm cùng sở thích: Cà hai chúng tôi đều xem tư vấn tem measures taken for the common good những biện pháp vì công dụng chung common ground điểm tầm thường (hai mặt cùng bao gồm để đi cho chỗ thoả thuận) common noun danh từ tầm thường a fruity quality is common lớn all wine made from this grape tính chất ngọt mùi hoa quả là thông thường cho tất cả các một số loại rượu làm bởi thứ nho này common multiple (toán học) bội số tầm thường common divisor (toán học) mong số thông thường thông thường, thông dụng a common flower/sight/event một một số loại hoa/cảnh trí/sự kiện thông thường it is common knowledge that... điều thịnh hành là..., mọi tín đồ đều biết rằng... Is this word in common use? trường đoản cú này có thường được sử dụng không? robbery is not common in this area vùng này thường không có trộm chiếm pine trees are common throughout the world cây thông có ở khắp địa điểm trên thế giới common sense lẽ phải thường thì thực tế đạt được từ kinh nghiệm sống (chứ chẳng đề xuất do nghiên cứu và phân tích gì cả); lẽ thường xuyên không có hạng bậc hoặc tư biện pháp đặc biệt; bình thường he"s not an officer, but a common soldier anh ta không phải là sĩ quan, nhưng chỉ là bộ đội thường the common people dân thường common salt muối thường tầm thường, dung tục a common appearance diện mạo đều đều he is very common hắn thô tục lắm common manners/accents/clothes cung cách/lời nói/quần áo đều đều she"s so common, shouting like that so all the neighbours can hear bà ấy dung tục quá, cứ hét toáng lên như thể mang lại hàng làng mạc ai cũngnghe thấy as common as dirt/muck (về người) khôn xiết tầm thường; dung tục common or garden thông thường, chẳng có gì lạ lẫm it isn"t a rare bird, just a common or garden sparrow đây không hẳn một nhỏ chim hiếm, mà chỉ với chim sẻ thường thấy the common touch năng lực (nhất là của người có vị thế cao) xử sự với tiếp xúc với đầy đủ người thông thường một phương pháp thân mật; xúc tiếp chan hoà a politician needs the comon touch thiết yếu khách bắt buộc phải có chức năng tiếp xúc chan hoà lớn make common cause with somebody câu kết lại để theo xua một mục tiêu chung the rebel factions made common cause (with one another) to overthrow the regime những phe phiến loạn cấu kết lại (với nhau) nhằm lật đổ chế độ danh từ bến bãi cỏ không rào, ai sử dụng cũng rất được (ở trong thôn hoặc ngay gần làng); đất công quyền thừa hưởng trên đất đai của người khác in common mang lại hoặc bởi toàn bộ mọi người trong một nhóm; bình thường to have something in common (with somebody/something) gồm chung lợi ích, đặc điểm... Jane & I have nothing in common Jane với tôi chẳng bao gồm điểm gì thông thường cả I have nothing in common with Jane Tôi chẳng bao gồm điểm nào chung với Jane cả in common with somebody/something cùng với ai/cái gì; y như ai/cái gì in common with many others, she applied for a training place thuộc với/giống như đa số người khác, cô ta cũng xin một chân giảng dạy (Tech) chung; tập thể; thuờng chung, thường
*
/"kɔmən/ tính từ bỏ chung, công, công cộng a common language ngôn ngữ chung common ground điểm phổ biến (hai bên cùng tất cả để đi đến chỗ thoả thuận) common noun danh từ bình thường common multiple (toán học) bội số thông thường common divisor (toán học) cầu số phổ biến common property gia tài công cùng thường, thông thường, bình thường, phổ biến, nhiều common flowers một số loại hoa phổ biến it is common knowledge that...

Xem thêm: Tự Doanh Chứng Khoán Là Gì ? Yêu Cầu Khi Thực Hiện Tự Doanh Chứng Khoán

điều thịnh hành là..., mọi người đều biết rằng... the common man người thông thường common sense lẽ thường; lương tri tầm thường; thông tục a common appearance diện mạo bình bình he is very common hắn tục tĩu lắm danh từ khu đất công quyền thừa kế trên khu đất đai của fan khác common of pasturage quyền được chăn thả trên đất đai của tín đồ khác sự chung, của thông thường in common chung, chung chạ lớn have everything in common chung tất cả mọi trang bị to lớn have nothing in common không tồn tại gì tầm thường (từ cổ,nghĩa cổ) những người bình dân, dân chúng !in commom with thuộc với, cũng như, y như !out of the commom quan trọng khác hay

*