ejaculation /i"dʤækjuleiʃn/* số từ- sự thốt ra, sự văng ra, lời thốt ra, lời văng ra- (sinh trang bị học) sự phóng (tinh dịch...)
Dưới đây là những mẫu mã câu tất cả chứa từ "ejaculation", trong cỗ từ điển trường đoản cú điển Anh - biancoscudati.netệt. Bạn có thể tham khảo hầu như mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với trường đoản cú ejaculation, hoặc xem thêm ngữ cảnh thực hiện từ ejaculation trong bộ từ điển từ điển Anh - biancoscudati.netệt

1. Ejaculation usually begins during the first or second contraction of orgasm.

Bạn đang xem: Ejaculation là gì

Xuất tinh thường bắt đầu trong cơn co thắt cực khoái đầu tiên hoặc lắp thêm hai.

2. Play truyền thông media When a man has achieved a sufficient màn chơi of stimulation, the orgasm & ejaculation begins.

lúc một người lũ ông đạt được một cường độ kích mê thích đủ mức, rất khoái với xuất tinh bắt đầu.

3. Surgical therapy in male infertility is designed lớn overcome anatomical barriers that impede sperm production and maturation or ejaculation .

Điều trị khoa ngoại trong bệnh vô sinh sinh hoạt nam được thiết kế để tự khắc phục rất nhiều khuyết tật khung hình cản trở sự cấp dưỡng và cải cách và phát triển của tinh dịch hoặc sự xuất tinh .

4. Adult semen volume is affected by the time that has passed since the prebiancoscudati.netous ejaculation; larger semen volumes are seen with greater durations of abstinence.

Lượng tinh lực của người trưởng thành và cứng cáp bị tác động bởi thời gian đã trôi qua kể từ lần xuất tinh trước đó; cân nặng tinh dịch to hơn được bắt gặp với thời hạn kiêng khem bự hơn.

5. The force và amount of semen that will be ejected during an ejaculation will vary widely between men và may contain between 0.1 và 10 milliliters (by way of comparison, lưu ý that a teaspoon is 5 ml và a tablespoon holds 15 ml).

Lượng tinh dịch vẫn bị xuất kho trong quy trình xuất tinh sẽ khác nhau giữa các phái mạnh và rất có thể chứa từ bỏ 0,1 cho 10 ml (để luôn thể so sánh, để ý rằng một muỗng cafe là 5 ml với một muống nêm canh là 15 ml).

6. The protein is synthesized in the male "s epididymis , the coiled ducts that store , mature & transport sperm cells on their way from the testis where they are made , khổng lồ the vas deferens , from whence they are delivered lớn the urethra prior to ejaculation .

Xem thêm: Ù Khan Là Gì ? Một Số Kiểu Ù Bạn Cần Biết Khi Chơi Phỏm! Những Kiểu Ù Khác Nhau Trong Bài Phỏm

Prô-tê-in này được tổng thích hợp trong mồng tinh hoàn của phái mạnh , những ống xoắn sẽ lưu trữ , giúp trưởng thành và vận chuyển các tế bào tinh trùng đến tinh trả , chỗ chúng biến hóa tinh trùng , mang đến ống dẫn tinh , tự đó chúng được chuyển mang lại niệu đạo trước lúc xuất tinh .