biancoscudati.net xin giới thiệu đến các bạn tài liệu 150 câu trắc nghiệm giờ Anh lớp 8 được công ty chúng tôi tổng hợp cụ thể và đăng mua ngay sau đây.

150 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 là tài liệu vô cùng có ích dành cho các bạn học sinh lớp 8 củng nỗ lực lại toàn bộ kiến thức đã làm được học, sẵn sàng tốt nhất trước khi lên lớp. Đồng thời đó cũng là tư liệu tham khảo dành cho các thầy gia sư lên chiến lược về giảng dạy môn học xuất sắc hơn. Sau đó là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng xem thêm và thiết lập tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: 150 câu trắc nghiệm tiếng anh lớp 8

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8

1.His parents are very proud ………. Their sons .

a. In

b. About

c. Of

2. First of all ,you have khổng lồ fill ……. This application form & hand it in before July 30.


a. Up

b. Out

c. Of

3. Yesterday while I was cleaning up the basement. I came ……some old letters .

a. Up

b. Upon

c. Across

4. You will pass the exam if you work ……. .

a. Hardly

b. Hard

c. Good

5. They were not very happy because the attendance at their concert was………

a. Little

b. Few

c. Poor

6. My sister needs lots of help ………. Chemistry.

a. With

b. On

c. At

7. Tam has played the piano ………. . 6 years .

a. Since

b. For

c. In

8. Vày you know what movie is ……tonight ?”Was và Peace”.

a. In

b . At

c. On

9. Hoa, you should learn this ……. . Heart.

a. By

b. In

c. Upon

10. My brother likes exercising. He practices……. Weights every day.

a. To lớn lift

b. Lifting

c. Lift

11. My sister likes fashion. She ………lots of money on clothes.

a. Uses

b. Consumes

c. Spends

12. She walked so……. . We could not keep up with her .

a. Quick

b. Lively

c. Fast

13. This is the oldest church ……the thành phố .

a. Of

b. In

c. To

14. Traffic is too bad . His father won/t ……. . Him ride his motorbike.


a. Permit

b. Allow

c. Let

15. My printer is not the same ……. . That one .

a. Like

b. With

c. As

16. My grandmother is sick. I have khổng lồ stay at trang chủ and look………. Her.

a. At

b. After

c. Up

17. He does not play the guitar now but did he ………. To lớn play .

a. Used

b. Use

c. Using

18. Who painted the bookcase for you? Nobody . I painted it ………

a. By myself

b. For myself

c. Myself

19. It ,s too late ………. Take a xe taxi home.

a. . Let ,s

b. Let

c. Let is

20. My elder sister enjoys …………

a. Cook

b. To lớn cook

c. Cooking

21. Remember to lớn keep all medicine out of the children ,……. .

a. Hand

b. Eyes

c. Reach

22. The Earth ……round the Sun .

a. Goes

b. Is going

c. Has gone

23. Tam has a good sense of humor. People always laugh ……his jokes.

Xem thêm: Đề Bài : Phân Tích Bài Cảnh Ngày Hè Của Nguyễn Trãi, Phân Tích Bài Thơ Cảnh Ngày Hè Của Nguyễn Trãi

a. With

b. On

c. At

.........


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
tải về
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 2.837 Lượt xem: 13.983 Dung lượng: 98,7 KB
Liên kết biancoscudati.net về

Link tải về chính thức:

150 câu trắc nghiệm giờ Anh lớp 8 tải về Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA