Phân biệt những liên từ tuyệt nhầm lẫn vào TOEIC: Just as, When, While, As soon as, Until một biện pháp chi tiết

Chúng ta hôm nay sẽ cùng cả nhà học cách thực hiện liên từ WHEN, AS SOON AS, WHILE, JUST AS VÀ UNTIL nhé! Đây là đa số liên từ xuất hiện với gia tốc "chóng mặt" trong những dạng bài bác ở cả phần Reading và Listening của đề thi TOEIC đấy!
Bạn đang xem: Just as là gì

*

1. WHEN

- chúng ta sử dụng when + thì lúc này để nối kết các sự khiếu nại mà chắc chắn là hoặc rất rất có thể xảy ra vào tương lai.When I get back, I’ll tell you all about my trip.I’ll cook dinner when I get home.- bọn họ sử dụng when + thì vượt khứ để nối kết các sự kiện nhưng đã xảy ra trong quá khứ.When I saw the pollution in the city, I was very disappointed.I screamed when the man grabbed my arm.Bạn sẽ xem: Just as tức là gì

 

> giải pháp sử dụng kết cấu when, while

2. JUST AS

3. WHILE

- bọn họ sử dụng while để diễn tả 2 hành động hoặc sự kiện dài mà đã đang xảy ra vào thời điểm cùng với nhau một cách bao gồm xác.While I was talking on the phone, they were calling for all passengers lớn board the bus to the beach.There were lots of people trying lớn sell me things while I was waiting for the bus.

4. UNTIL

- chúng ta sử dụng until hoặc till để đếm số lượng thời hạn đến 1 sự khiếu nại tương lai – thường thì 1 sự khiếu nại mà quan trọng hoặc bọn họ hồi hộp về nó.It’s only 2 months until my summer vacation.There are only 3 weeks till the wedding. I need to lớn buy a present.It’s only 5 minutes until the game starts. You’d better hurry up if you want to see it!Chúng ta thực hiện until với till để mô tả 1 khoảng thời gian từ cột mốc này mang lại cột mốc khác.I had to lớn wait from 9:00 in the morning till 3:00 in the afternoon for the next bus.We have class from 8:00 until 10:00.Ghi chú rằng till là giải pháp ngắn mang lại nói until. Bạn có thể sử dụng chúng thay đổi với nhau, tuy vậy until thì long trọng hơn 1 chút.

5. AS SOON AS

- bọn họ sử dụng as soon as để diễn tả 1 hành động mà đã được triển khai ngay tức tốc sau 1 hành động khác trong quá khứ.I called Mom as soon as I arrived to let her know that I was ok. (Tôi đang đi tới nơi. Tôi hotline điện cho mẹ ngay lập tức).Chúng ta cũng thực hiện as soon as để diễn đạt 1 hành động mà đã được thực hiện ngay lập tức sau 1 hành động khác vào tương lai.I’ll hotline you as soon as I get home.

Xem thêm: Bài Thơ Tỏ Lòng ( Dàn Ý Bài Thơ Tỏ Lòng Của Phạm Ngũ Lão, Dàn Ý Phân Tích Tỏ Lòng Chi Tiết Nhất (2 Mẫu)

(Tôi sẽ về nhà. Tôi sẽ gọi các bạn ngay lập tức)