Định nghĩa Keystroke là gì?

Keystroke là Keystroke. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Keystroke - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Bạn đang xem: Keystroke là gì

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một tổ hợp phím là cấp bách của một chìa khóa duy nhất trong một bàn phím vật lý hay ảo hoặc bất kỳ thiết bị đầu vào khác. Một phím bấm duy nhất, nói cách khác được coi là một tổ hợp phím. Các tổ hợp phím là một thành phần quan trọng xem xét tốc độ đánh máy, khai thác gỗ tổ hợp phím, phần cứng, phần mềm, phân tích âm thanh và các nghiên cứu khác dựa trên tương tác người-máy tính.

Giải thích ý nghĩa

Tổ hợp phím hệ điều hành giúp đỡ và ứng dụng phần mềm để tiến hành các hành động tiếp theo của họ. các sự kiện và hành động định được cung cấp để chụp và phân tích tổ hợp phím trong phần mềm và vận hành các ứng dụng dựa trên hệ thống. Keystroke nhịp điệu là duy nhất cho một người dùng trên một bàn phím đặc biệt, và được coi là một hành vi sinh trắc học có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như an ninh, thẩm định và giám sát. Một lần nữa, với tổ hợp phím hành động khác nhau có thể được hoàn thành trong hệ thống và phần mềm hoạt động ứng dụng. tốc độ gõ có thể được đo bằng tổ hợp phím một giờ hoặc tổ hợp phím mỗi phút.

What is the Keystroke? - Definition

A keystroke is the pressing of a single key in a physical or virtual keyboard or any other input device. A single key press, in other words is considered as a keystroke. The keystroke is an important component considering typing speed, keystroke logging, hardware, software, acoustic analysis and other studies based on human-computer interaction.

Understanding the Keystroke

Keystrokes help operating systems and software applications to proceed with their next actions. Designated events and actions are provided for capturing and analyzing keystrokes in software and operating system-based applications. Keystroke rhythm is unique for a user on a specific keyboard, and is considered a behavior biometric which could be used in many areas such as security, authentication and surveillance. Again, with keystrokes different actions can be completed in the operating system and software applications. Typing speed can be measured in keystrokes per hour or keystrokes per minute.

Xem thêm: Dàn Ý Chí Khí Anh Hùng Ngắn Nhất, Dàn Ý Chí Khí Anh Hùng Chi Tiết Nhất (4 Mẫu)

Thuật ngữ liên quan

Keystroke LoggerKeyApple Extended KeyboardBanker TrojanBinderBlended ThreatBlind DropBrowser ModifierClickjack AttackCluster Virus

Source: Keystroke là gì? Technology Dictionary - biancoscudati.net - Techtopedia - Techterm


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Tìm kiếm cho:

Được tài trợ


Giới thiệu


biancoscudati.net là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, nhà phát triển…) cách mở file và phần mềm mở file. Ngoài ra file.com cung cấp đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến