Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Librarian là gì

*
*
*

librarian
*

librarian /lai"breəriən/ danh từ người công tác làm việc thư viện, cán bộ thư viện
Lĩnh vực: toán và tinLIBRARIANGiải thích VN: là một trong tập hợp các công cụ ứng dụng để làm chủ và truy cập các bộ tài liệu địa lý bự trong thư viện bản đồ. Những lệnh LIBRARIAN bao hàm tạo và định nghĩa một thư viện bản đồ, lấy dữ liệu vào, thoát khỏi thư viện, hỏi đáp dữ liệu trong thư viện bạn dạng đồ, hiển thị các hiệu quả hỏi đáp đó.
*

*

*

librarian

Từ điển Collocation

librarian noun

ADJ. professional, qualified | chief, head, senior | assistant | branch, country | academic, public, reference | college, school, university More information about JOB
JOB: be, work as ~
She"s a well-known writer. Her father, a trained chef, now works as a bus driver.

study to be, train as, train lớn be ~ She trained as a painter và sculptor.

start (work) as ~ He started work as a trainee chef.

become, qualify as ~ She qualified as a vet last year.

employ (sb as), have The company employs more than 1500 engineers.

engage (sb as), get, hire (sb as), recruit, take on ~ They have recruited a new designer.

appoint, appoint sb (as), make sb ~ are usually used with academic, official or highly responsible jobs: He was appointed Professor of Law at Yale. At 39 she was made chairman of the board.

dismiss, fire, sack ~ The club have sacked their coach.


Từ điển WordNet


n.
Xem thêm: Top 5 Bài Văn Mẫu Phân Tích Bài Thơ Cảnh Ngày Hè Của Nguyễn Trãi (Dàn Ý

English Synonym và Antonym Dictionary

librarianssyn.: bibliothec

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu