Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Location là gì

*
*
*

locate
*

locate /lou”keit/ ngoại đụng từ xác định đúng vị trí, khẳng định đúng chỗ; phát hiện tại vị trí (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vào một trong những vị trí (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vị trí (để tùy chỉnh thiết lập đường xe lửa, thi công nhà cửa…)định tuyếnđịnh vịlocate mode: chế độ định vịto locate a point: xác định vị trí một điểmto locate from center hole: xác định theo lỗ tâmto locate from outside diameter: định vị theo đường kính ngoàiđịnh xứvạch dấuLĩnh vực: toán & tinđịnh vị tríto locate a point: xác xác định trí một điểmđược đặtto locateđịnh vịto locatetìm o định vị, định tuyến

*
*

*

locate

Từ điển Collocation

locate verb

1 find the position of sb/sth

ADV. accurately, precisely The machine can accurately locate radioactive material. | quickly | easily

VERB + LOCATE be able/unable to, can/could We haven”t yet been able lớn locate a suitable site. | try lớn | fail lớn | be easy to Some stars are quite easy to lớn locate with a telescope. | be difficult lớn 2 be located be in a place

ADV. centrally The hotel is centrally located between Dam Square and Central Station. | conveniently, ideally, strategically | physically Two people can meet in virtual reality even if physically located in different continents. | abroad
Bạn đang xem: Nghĩa của từ location

READ: minh bạch Học Vị Là Gì - các Thông Tin, Quy Định new Nhất

PREP. at, between, close to, in, on, near, outside, within, etc. Your accommodation is conveniently located within walking distance of the town centre.

Từ điển WordNet

v.

English Synonym and Antonym Dictionary

locates|located|locatingsyn.: place settle site situate turn up

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu


Post navigation


Previous: Cung Ma Kết Sinh Ngày 16/1 thuộc Cung Gì ? Ma Kết Sinh Ngày 16 mon 1


Xem thêm: Thuê Bao Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thuê Bao

Next: Cách nhận thấy Bị bỏ Bùa yêu 99,99%, 3+ thể hiện Của bạn Khi Bị Trúng Bùa Yêu