May với Might là hai hễ từ khuyết thiếu điển hình (Modal Verb) và cực kỳ thường chạm chán trong tiếng Anh. Chú ý chung, hai cồn từ này có những nét tương đồng cơ phiên bản về ý nghĩa cũng như ngữ pháp áp dụng vào thực tế, tuy nhiên vẫn bao hàm điểm rất cá biệt trong cách thực hiện giữa hai động từ này, mà nếu dùng một phương pháp thiếu cẩn trọng, nghĩa của câu sẽ hoàn toàn bị cố đổi. Vậy, làm núm nào để áp dụng chúng mang lại đúng? các bạn hãy tham khảo bài viết này nhé.

Bạn đang xem: Might là gì

Đang xem: Might be là gì

1. May được dùng khi bạn có nhu cầu xin phép: May I have a cookie? — Yes, you may.

Tuy nhiên, kia là phương pháp dùng cực kỳ rất kế hoạch sự, thường tuyệt được những giáo viên, những người thuộc thay hệ trước sử dụng. Hiện nay không còn quy tắc đó nữa, mọi tín đồ đều dùng can mà ko câu nệ gì biện pháp dùng từ bỏ may hình dạng này chỉ gồm trong nhiều từ cố định và thắt chặt như: *If I may be so bold, I’d like to say … “, và thậm chí giờ không ít người dùng might nhiều vào trường thích hợp đó

2. Ban đầu, might là dạng quá khứ của may, bạn phải dùng might khi trần thuật câu xẩy ra trong thừa khứ.

VD:

Last Tuesday John said “I may go to thủ đô new york tomorrow”.Last Tuesday John said he might go to thành phố new york the next day.

Tuy nhiên, để ý câu này bắt buộc phải dùng might vì tại thời khắc nói, chuyến hành trình này đã ra mắt rồi. Ngược lại, khi chuyến đi sẽ diễn ra trong sau này so với thời điểm nói:

Yesterday John said “I may go to new york next month”.Yesterday John said he might go to thành phố new york next month. orYesterday John said he may go to new york next month.

*

may và might có thể thay thế sửa chữa cho nhau trong không hề ít trường hợp. Điều này cũng giống như vớican/could,will/would: những từ từng được sử dụng dưới dạng quá khứ/điều khiếu nại đang trở nên một biến đổi thể đa dạng hơn của bạn dạng gốc. Với các động từ khuyết thiếu khác, dạng vượt khứ sẽ thực sự sửa chữa thay thế dạng hiện tại từ thời điểm cách đó vài trăm năm, cùng với mote/must, shall/should,… Cũng có thể mấy trăm năm sau,may sẽ bị biến mất khỏi các cuộc hội thoại hay ngày

Nhưng vụ việc là điều này khiến cho người quy tắc rất cạnh tranh chịu, khi họ không tìm kiếm được quy tắc thì họ sẽ tạo nên ra nó.

Nhưng với bọn chúng tôi, nguyên tắc duy nhất có thể khẳng định là: vào câu điều kiện, dạng của may phải đi liền với dạng vượt khứ cần sử dụng trong câu đó.

VD cùng với câu này:

If he were to come early, we might be able to lớn finish the job.

Câu bên trên cũng rất có thể được viết như sau:

If he comes early, we may be able to finish the job or evenIf he comes early, we might be able lớn finish the job.

Xem thêm: Đóng Vai Tấm Kể Lại Chuyện Tấm Cám (12 Mẫu), Đóng Vai Tâm Kể Lại Câu Chuyện Tấm Cám

Bạn cần yếu viết:

✲ If he were to come early, we may be able to finish the job.

4. Đưa ra lựa chọn buổi tối ưu với May/might as well

Thỉnh thoảng họ muốn đến ai kia một lựa chọn buổi tối ưu, họ cũng có thể dùng may/might as well: