Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Offence là gì

*
*
*

offence
*

offence /ə"fens/ danh từ sự phạm tội; tội, lỗi (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự tấn công; thay tấn côngthe most effective defence is offence: sự che chở có kết quả nhất là tấn công sự xúc phạm, sự làm bực mình, sự làm mất lòngno offence was meant: không cụ ý làm mất lòngto give offence to lớn somebody: làm cho mếch lòng aito take offence: mếch lòng sự vi vi phạm lệ, sự vi phạm nội quy (từ hiếm,nghĩa hiếm) đồ chướng ngại
hành vi phạm phápsự vi phạmtax offence: sự phạm luật về thuếminor offencetội phạm nhỏpecuniary offencetội phạm bị vạc tiềnpetty offencekhinh tộipetty offencetội nhẹ

Từ điển siêng ngành Pháp luật

Offence: Phạm tội, phạm luật + Hybrid offence: tù túng - tội này có thể là tội đại hình tuyệt tiểu hình --Tội phạm hình sự, rất có thể bị truy nã tố ở tại mức nặng hay nhẹ. + Indictable Offence: Trọng tội, tội nặng, tội đại hình + Summary Conviction Offence: Tội nh, tội tiểu hình -- Tội dịu với thời hạn phạt tù hãm ngắn cùng tiền phạt thấp hơn so cùng với tội nặng/trọng tội (Indictable Offence). Mức phạt tối đa là tù túng giam 6 tháng, phân phát tiền 5,000 đô hoặc cả hai. + Quasi-Criminal Offence: (không đề nghị tội hình sự) --Vi phạm luật liên bang, tỉnh giấc hay nguyên tắc địa phương. + Regulatory Offence: (không đề nghị tội hình sự) Tội phạt vi cảnh --Hành vi lơ là vốn chưa hẳn là trái đạo đức nhưng phạm luật luật. Ví dụ, tài xế vượt tốc độ cho phép, say xỉn nơi công cộng, với săn bắn, câu cá hoặc lái xe không tồn tại giấy phép.

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): offence, offense, offender, offensive, offend, inoffensive, offensively


*

*

*

offence

Từ điển Collocation

offence noun

1 illegal act

ADJ. grave, heinous, major, serious | lesser, minor, petty, trivial | alleged | statutory | arrestable, bookable, imprisonable, indictable, punishable, sackable The offence is punishable by up lớn three months" imprisonment. | criminal, disciplinary | driving, political, sexual, terrorist Motorists may be fined on the spot for driving offences such as speeding. | violent | drug-related

PREP. ~ against offences against public decency More information about CRIMES


Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Unit 9 Cities Of The World Nâng Cao, Trắc Nghiệm Tiếng Anh 6 Mới Unit 9 (Có Đáp Án)

CRIMES: be guilty of, commit ~
Two key witnesses at her trial committed perjury.

accuse sb of, charge sb with ~ He has been accused of her murder.

convict sb of, find sb guilty of ~ She was found guilty of high treason.

acquit sb of ~ The engineer responsible for the collapse of the bridge was acquitted of manslaughter.

admit, confess to, deny ~ All three men have denied assault. She admitted 33 assault charges.

plead guilty/not guilty to lớn ~ He pleaded guilty lớn a charge of gross indecency.

investigate (sb for) ~ She is being investigated for suspected bribery.

be suspected for/of ~ He was the least likely to lớn be suspected of her murder.

be/come under investigation for ~ She was the second minister to come under investigation for corruption.

be wanted for ~ be wanted on charges of ~ He was wanted on charges of espionage.

solve a case, crime, murder, robbery, theft The police & the public must work together to lớn solve the murder.

arrest sb for ~ Jean was arrested for arson.

be tried for, stand trial for ~ to stand trial for extortion

~ case/trial The nurse"s murder trial continues.

~ charge The police agreed to drop the conspiracy charges against him.

a charge/count of ~ The jury convicted her on two counts of theft.


2 hurt feelings

VERB + OFFENCE cause, give | take

PREP. ~ at He takes offence at the slightest joke against him. | ~ to I didn"t mean lớn give offence khổng lồ anyone.

PHRASES no offence (intended/meant) No offence intended, but are you sure your calculations are right?