After being elected by an overwhelming vote as president in 1936, Somoza García resumed control of the National Guard & established a dictatorship & Somoza family dynasty that would rule Nicaragua for more than 40 years.

Bạn đang xem: Overwhelm là gì


Sau khi thắng lợi trong một cuộc thai cử tổng thống với kết quả áp đảo vào thời điểm năm 1936, Somoza Garcia tiếp tục kiểm soát và điều hành Cảnh sát giang sơn và thành lập và hoạt động một chế độ độc tài và mái ấm gia đình trị thống trị Nicaragua trong rộng 40 năm.
Suddenly, I was overwhelmed with the Spirit testifying lớn me, almost as if Heavenly Father were speaking: “Mollie is not alone!
Bất ngờ, tôi cảm thấy chan hòa Thánh Linh sẽ làm chứng với tôi, thể như thân phụ Thiên Thượng đang phán: “Mollie không đơn độc đâu!
You might be overwhelmed by one problem after another, while your fellow believers seem khổng lồ be enjoying life, carefree và happy.
Có lẽ các bạn bị dồn dập hết sự việc này đến vấn đề khác, trong những lúc những bạn bè đồng đức tin dường như sống vui vẻ, được thảnh thơi và hạnh phúc.
The membership was manipulated as to lớn secure an overwhelming majority of the wealthy (especially the landed classes) and also for the representatives of the Russian peoples at the expense of the subject nations.
Các thành viên đã được sản xuất để bảo đảm một phần lớn người giàu (đặc biệt là các tầng lớp đất đai) cùng cũng cho thay mặt đại diện của những dân tộc Nga với chi tiêu của các quốc gia.
When we reached our destination, the kindness and hospitality of our Christian brothers và sisters were overwhelming.
Both men are overwhelmed by their feelings and end up kissing, failing to lớn notice the return of Aaron"s roommates.
Cả hai tín đồ ngập tràn bởi vì những cảm giác riêng, và họ hôn nhau, mà không hề biết rằng những người bạn thuộc phòng của Aaron đã trở về căn hộ.
An overwhelming majority of Indians, with their consent, have their marriages arranged by their parents or other elders in the family.
Đại đa số bạn Ấn Độ, với sự ưng thuận của họ, thành thân theo sự bố trí của bố mẹ hay những thành viên khác trong gia đình.
As the Savior introduced this ordinance, the disciples may have been overwhelmed that their Lord và Master knelt before them & performed so meek a service.
Khi Đấng cứu giúp Rỗi giới thiệu giáo lễ này, các môn đồ rất có thể đã bị choáng ngợp bởi vì chưng Chúa và Đức Thầy của họ đã quỳ gối trước chúng ta và triển khai một sự phục vụ đầy nhu mì.
I am overwhelmed when I think about the pain and the suffering He went through for us in Gethsemane & on the cross.
Lòng tôi đầy xúc hễ khi tôi nghĩ về về nỗi đau khổ và buồn bã mà Ngài đã từng qua cho chúng ta trong sân vườn Ghết Sê Ma Nê cùng trên thập trường đoản cú giá.
This behavior is believed khổng lồ be a direct result of the overwhelming success of India"s conservation projects for tigers.
Hành vi này được đến là công dụng trực tiếp của sự thành công vượt bậc của những dự án bảo tồn ở Ấn Độ dành cho hổ.
If you’re feeling stressed and overwhelmed, consider ways you can simplify your life và gospel worship.
Nếu những em đang cảm thấy căng thẳng và quá sức chịu đựng đựng thì hãy quan tâm đến những cách những em hoàn toàn có thể đơn giản hóa cuộc sống và phương pháp thờ phượng hồi âm của mình.
Emergency rooms are being overwhelmed with patients showing signs... Of what"s being dubbed " The Simian Flu. "
Các phòng cấp cứu đầy nghẹt những người mắc bệnh có các triệu chứng... Của loại bệnh dịch mà lúc này được gọi là " cúm Khỉ ".
“If my husband is overwhelmed with work or other responsibilities, I let a little time pass before I raise certain matters.
Nếu bao gồm chuyện gì đề nghị nói nhưng mà thấy chồng đang ngập đầu trong các bước và những trọng trách khác thì tôi chờ ít lâu rồi bắt đầu nói ra.
If a person is obstinately unwilling lớn believe, he will remain unconvinced no matter how overwhelming the evidence may be.
Nếu một bạn ngoan nạm không tin, thì dù cho có nhiều bằng chứng đến đâu cũng ko thuyết phục được người đó.
They see societies overwhelmed with poverty & starvation, desperate war refugees, untold numbers of children orphaned by AIDS, và millions of people wracked by other diseases.
Xã hội đầy dẫy sự đói nghèo, những người tị nạn chiến tranh đầy giỏi vọng, trù trừ bao nhiêu trẻ mồ côi bởi nạn dịch AIDS, cùng hàng triệu người gian khổ vì bệnh dịch tật.
Knowing she was a daughter of God gave her peace & courage to lớn face her overwhelming trial in the positive way she did.
Việc biết được rằng em ấy là con gái của Thượng Đế đã đem đến cho em sự an toàn và dũng cảm để đối phó một cách tích cực và lành mạnh với thách thức nặng nề.
Beginning on October 19 and lasting well into December, the French Army faced several overwhelming obstacles on its long retreat: famine, typhus, frigid temperatures, harassing cossacks, và Russian forces barring the way out of the country.
Bắt đầu vào trong ngày 19/10 và kéo dãn đến tháng 12, quân nhóm Pháp phải đối mặt với một số trở ngại rất cao trên đường dài rút quân khỏi Nga: nàn đói, thời tiết lạnh lẽo và lực lượng quân team của Nga đã chặn đường rút lui.
But I have confidence that we will not only be satisfied with the judgment of God; we will also be astonished và overwhelmed by His infinite grace, mercy, generosity, và love for us, His children.
Nhưng tôi tin rằng họ không hồ hết sẽ hài lòng với việc phán xét của Thượng Đế; mà sẽ còn kinh ngạc và choáng ngợp vày ân điển vô hạn, lòng thương xót, sự khoan hồng, cùng tình thân thương của Ngài dành riêng cho chúng ta, là con cháu của Ngài.
(1 Corinthians 10:13) God will never allow a temptation khổng lồ become so overwhelming that we would lack the spiritual strength to resist —if we continue to lớn rely upon him.
(1 Cô-rinh-tô 10:13) Nếu liên tục trông cậy khu vực Đức Chúa Trời, Ngài sẽ không lúc nào để cho sự cám dỗ áp đảo họ đến độ không còn sức bạo gan về linh nghiệm để phòng trả.
Nevertheless, prayer helps us to lớn keep our mental balance, so that our distresses vì chưng not overwhelm us.

Xem thêm: Dàn Ý Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ Ngâm


Dù vậy, lời nguyện cầu giúp họ giữ trọng tâm trí được thăng bằng, hầu không bị chìm ngập trong nỗi khốn khổ.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M