Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

preferential
*

preferential /,prefə"renʃəl/ tính từ ưu đâi, dành ưu tiên cho; được ưu đâi, được ưu tiênpreferential right: quyền ưu tiênpreferential duties: thuế ưu đâi (dành cho 1 nước nào... Khi đánh vào sản phẩm nhập...)
ưu tiênpreferential closed user group: nhóm người tiêu dùng khép bí mật ưu tiênpreferential development area: vùng ưu tiên phạt triểnpreferential list: danh sách ưu tiênpreferential range: khoảng chừng ưu tiên (lắp ráp hóa học dẻo)preferential scattering: tán xạ ưu tiênpreferential pricegiá ưu đãipreferential segregationsự phân ly lựa chọnưu đãiBritish preferential tariff: thuế quan ưu tiên của AnhBritish preferential tariff system: chế độ thuế quan khuyến mãi của Anhexisting preferential ditties: thuế quan chiết khấu hiện hànhexisting preferential duties: thuế quan ưu đãi hiện hànhgeneral preferential duties: cơ chế thuế suất chiết khấu phổ biếnlimitation on preferential import: hạn chế nhập khẩu ưu đãimutual preferential duties: thuế quan ưu đãi lẫn nhaupreferential agreement: hiệp ước ưu đãipreferential area: khu vực ưu đãipreferential bill: phiếu khoán ưu đãipreferential clause: luật pháp ưu đãipreferential credit: tín dụng thanh toán ưu đãipreferential duties: thuế quan ưu đãipreferential duty: thuế quan liêu ưu đãipreferential exchange rate: hối suất ưu đãipreferential exchange rate for tourist: hối hận suất phượt ưu đãipreferential exchange rate for tourist: tỷ giá ưu đãi cho người du lịchpreferential export: xuất khẩu ưu đãipreferential interest deposit: tiền gởi có lãi suất vay ưu đãipreferential interest deposit: tiền nhờ cất hộ có lãi vay ưu đãipreferential interest rate: lãi suất ưu đãipreferential interest rates: lãi vay ưu đãipreferential loan: khoản vay mượn ưu đãipreferential margins: mức sai biệt ưu đãipreferential price: giá bán ưu đãipreferential rate: thuế suất ưu đãipreferential rate: giá chỉ ưu đãipreferential rate: ăn năn suất ưu đãipreferential system: chính sách (thuế quan) ưu đãipreferential tariff: thuế suất ưu đãipreferential tariff: thuế quan ưu đãipreferential tariff cut: mức bớt thuế ưu đãipreferential tariff system: chính sách thuế suất ưu đãipreferential tax measure: biện pháp ưu đãi thuếpreferential terms: những điều kiện ưu đãipreferential trade agreement: hiệp định mậu dịch ưu đãipreferential treatment: sự đãi ngộ ưu đãiregional preferential duties: thuế quan ưu đãi trong quần thể vựcưu tiênpreferential claim: trái quyền ưu tiênpreferential creditor: công ty nợ ưu tiênpreferential creditor: người sở hữu nợ ưu tiên trảpreferential debt: nợ được ưu tiên trảpreferential dividend: cổ tức ưu tiênpreferential export: xuất khẩu ưu tiênpreferential hiring: ưu tiên thuê bạn làm côngpreferential hiring: sự thuế ưu tiên (người làm công bao gồm chân vào công đoàn)preferential hiring: sự thuê ưu tiên (người làm công gồm chân vào công đoàn)preferential import: nhập khẩu ưu tiênpreferential payment: thanh toán giao dịch ưu tiênpreferential payments: sự chi trả ưu tiên (lúc thanh toán giao dịch tài sản)preferential reinsurance: tái bảo hiểm ưu tiênpreferential right: quyền ưu tiên