Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Cơ bạn dạng về SQLSQL DatabaseSQL TableNhóm lệnh làm việc cơ bảnMệnh đề trong SQLHoạt rượu cồn SQL nâng caoRàng buộc vào SQLSQL JoinHàm vào SQLTài liệu SQL tham khảo
Ràng buộc PRIMARY KEY trong SQL
Trang trước
Trang sau

Một PRIMARY KEY là một trường trong một bảng cơ mà nhận diện một biện pháp duy độc nhất vô nhị mỗi hàng/bản ghi vào một bảng dữ liệu. Các PRIMARY KEY buộc phải chứa các giá trị duy nhất. Một cột là PRIMARY KEY không có giá trị NULL.

Bạn đang xem: Primary key là gì

Một bảng hoàn toàn có thể chỉ tất cả một PRIMARY KEY, mà gồm một trường đơn hay các trường. Khi các trường được thực hiện như là một trong PRIMARY KEY, bọn chúng được gọi là một trong Composite Key.

Nếu một bảng có một PRIMARY KEY được tư tưởng trên bất kỳ trường nào, thì các bạn không thể bao gồm hai bạn dạng ghi mà bao gồm cùng giá chỉ trị trong những trường đó.

Ghi chú: các bạn sẽ sử dụng các khái niệm này trong những khi tạo những bảng tài liệu trong Database.

Tạo PRIMARY KEY trong SQL

Dưới đây là cú pháp để quan niệm thuộc tính ID như là một trong PRIMARY KEY vào bảng SINHVIEN.

Xem thêm: Bệnh Nang Gan Là Gì - Nguyên Nhân, Triệu Chứng Và Cách Điều Trị

CREATE TABLE SINHVIEN( ID INT NOT NULL, TEN VARCHAR (20) NOT NULL, TUOI INT NOT NULL, KHOAHOC CHAR (25) , HOCPHI DECIMAL (18, 2), PRIMARY KEY (ID));Để sinh sản một ràng buộc PRIMARY KEY trên cột ID khi bảng này đã tồn tại, thực hiện cú pháp SQL sau:

ALTER TABLE CUSTOMER địa chỉ PRIMARY KEY (ID);
GHI CHÚ: nếu như khách hàng sử dụng lệnh ALTER TABLE nhằm thêm một PRIMARY KEY, thì cột cùng với PRIMARY KEY bắt buộc đã được khai báo để không chứa những giá trị NULL (khi bảng được sinh sản lần đầu tiên).

Để quan niệm một buộc ràng PRIMARY KEY trên những cột, bạn áp dụng cú pháp SQL sau:

CREATE TABLE SINHVIEN( ID INT NOT NULL, TEN VARCHAR (20) NOT NULL, TUOI INT NOT NULL, KHOAHOC CHAR (25) , HOCPHI DECIMAL (18, 2), PRIMARY KEY (ID, TEN));Để tạo thành một ràng buộc PRIMARY KEY trên các cột ID với TEN lúc bảng này sẽ tồn tại, bạn áp dụng cú pháp SQL sau:

ALTER TABLE SINHVIEN địa chỉ CONSTRAINT PK_SVID PRIMARY KEY (ID, TEN);

Xóa buộc ràng PRIMARY KEY vào SQL

Bạn hoàn toàn có thể xóa các ràng buộc PRIMARY KEY xuất phát từ 1 bảng bởi áp dụng cú pháp sau: