Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Sentiment là gì

*
*
*

sentiment
*

sentiment /"sentimənt/ danh từ tình, tình cảmthe sentiment of pity: tính yêu thương hạianimated by noble sentiments: xuất phát điểm từ những tình cảm cao thượng cảm nghĩ, ý kiếnthese are my sentiments: chính là những chủ kiến của tôi đặc điểm truyền cảm (trong nghệ thuật) cảm tính sự nhiều cảm, sự yêu mến cảm; tính uỷ mị lời nói chúc tụng xã giao ẩn ý, ngụ ý
Lĩnh vực: xây dựngtình cảmcảm nghĩcảm tínhmarket sentiment: cảm tính thị trườngsentiment indicators: các chỉ tiêu cảm tínhmarket sentimenttâm lý thị trường
*

*

*

sentiment

Từ điển Collocation

sentiment noun

ADJ. deep, strong | growing, rising | fine, lofty, noble All these noble sentiments have little chance of being put into practice. | national, popular, public | nationalist/nationalistic, patriotic | anti-British, anti-Japanese, etc. | racist | anti-government, anti-war, etc. | moral, religious The people are renowned for their deep religious sentiment.

VERB + SENTIMENT express | agree with, echo, endorse, mô tả He agrees with the sentiments expressed in the editorial. | disagree with | arouse

SENTIMENT + VERB grow

PREP. ~s about/on It would be a mistake lớn ignore their strong sentiments on the issue. | ~ against The killings at the weekend helped arouse popular sentiment against the organization. | ~ in favour of public sentiment in favour of state ownership

PHRASES my sentiments exactly (= I agree) ‘I don"t see why we should change our plans just because of him.’ ‘My sentiments exactly.’

Từ điển WordNet


n.

tender, romantic, or nostalgic feeling or emotion


Xem thêm: Lý Thuyết Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Unit 6 Có Đáp Án ), Lý Thuyết Và Bài Tập Tiếng Anh 9 Unit 6

English Synonym and Antonym Dictionary

sentimentssyn.: opinion persuasion thought view