Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Sự thẩm thấu là gì

*
*
*

thẩm thấu
*

- (lý) hiện nay tượng các dung dịch thấm qua các màng động vật hay thực vật.


hiện tượng di chuyển của dung môi từ dung dịch loãng mang lại dung dịch tất cả nồng độ cao hơn nữa qua màng phân phối thấm. Vd. Hỗn hợp đường gồm nồng độ dài được phân làn với dung dịch đường bao gồm nồng độ thấp hơn bằng một màng bán thấm thì các phân tử nước từ hỗn hợp loãng chuyển hẳn qua màng sang dung dịch đặc. Màng loại này là màng buôn bán thấm. Màng trong khung hình sống là màng TT lựa chọn lọc. Quá trình TT tiếp tục cho đến khi nồng độ 2 bên bằng nhau. Áp suất cần thiết để làm kết thúc quá trình TT là áp suất TT (gọi tắt từ giờ Anh: OP - osmotic pressure). Dung dịch bao gồm nồng độ càng cao thì áp suất TT càng lớn. Đối cùng với dung dịch cực kỳ loãng, áp suất TT nhờ vào vào nồng độ và ánh sáng theo phương trình: phường = CRT (C là nồng độ hóa học tan, mol/l; T - nhiệt độ tuyệt đối; R - hằng số khí). Hiện tượng lạ TT được phát hiện nay năm 1748. Quá trình TT là đặc trưng rất quan trọng của quy trình sinh học. Thành tế bào chuyển động như một màng TT chọn lọc và TT rất có thể xảy ra nằm ở trong hay kế bên tế bào. Chính sách TT làm xong sự trương hoặc co tế bào, rất quan trọng đối với rượu cồn vật. Ở thực vật, thành tế bào tương đối "mềm dẻo", độ đậm đặc trong tế bào rất có thể cao hơn nồng độ bao phủ và quy trình TT bị ngăn cản do áp suất trương của thành tế bào. Quá trình TT gồm sự khuếch tán qua màng. Nước khuếch tán tự dung dịch bao gồm nồng độ thấp mang lại dung dịch tất cả nồng độ cao hơn. Áp suất gây nên chiều chuyển dịch của nước từ quanh đó vào tế bào hotline là áp suất hút (SP - suction pressure; cg. Thiếu hụt áp suất khuếch tán, áp suất khuếch tán thiếu). Đối với thực vật, áp suất này liên quan với áp suất TT của dịch tế bào (OP) và áp suất trương của thành tế bào (TP): SP = OP - TP. Thuật ngữ áp suất TT với áp suất hút không nhiều được dùng để làm mô tả quy trình vận đưa nước vào thực đồ vật (x. Thể nước).


hdg. Ngấm qua màng mỏng ngăn phương pháp dung môi với nguyên hóa học hoặc phân làn hai dung môi bao gồm nồng độ khác nhau.
*

*

*Xem thêm: Phân Tích Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ 8 Câu Cuối, Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ 8 Câu Cuối

thẩm thấu

osmosesự thẩm thấu: osmosetính thẩm thấu: osmoseosmosishiện tượng thẩm thấu: osmosisquá trình thẩm thấu: osmosis processsự thẩm thấu: osmosissự thẩm thấu ngược: reverse osmosisthẩm thấu ngược: reverse osmosisosmoticáp lực thẩm thấu: osmotic pressureáp suất thẩm thấu: osmotic pressurehệ số thẩm thấu: osmotic coefficienttác dụng thẩm thấu: osmotic actingthuộc thẩm thấu: osmoticosmotic phenomenonbộ lọc kiểu dáng thẩm thấuabsorbent type filtercường độ thấm vào nhiệtheat leakage rateđơn vị áp suất thẩm thấuosmoleđộ thẩm thấupermeabilityđộ thấm vào (hơi) ẩmmoisture vapour permeabilityđộ thấm vào của mùiflavor permeabilityđộ thấm vào hơivapour permeabilityđộ thẩm thấu tương đối ẩmmoisture vapour permeabilityđộ xuyên, độ thẩm thấudepth of penetrationđường thẩm thấupermeability curveđường thấm vào nhiệtheat leakage pathdòng không gian thẩm thấuleakage air flowdụng ráng điều hòa thẩm thấuosmoregulatordung dịch thẩm thấudampening solutionhệ số thẩm thấuleakage factorhệ số thấm vào nhiệtheat leakage factorhiện tượng thẩm thấupercolationkhả năng thẩm thấupermeancekhí thẩm thấuleakage airkhông khí thẩm thấuinfiltrating airlối thẩm thấu nhiệtheat leakage pathngoại thẩm thấuexosmosengoại thẩm thấuexosmosisnhiệt thẩm thấuthermo-osmosisnội thẩm thấu kếendosmometerendosmosisosmoselàm đến thẩm thấu: osmoseosmoticáp suất thẩm thấu: osmotic pressuređường thẩm thấuosmosis sugarhệ số thẩm thấupermeability coefficientsức thấm vào truyền thôngmedian penetrationsự giao lưu và thẩm thấu văn hóaacculturationsự thẩm thấuosmosissự thí nghiệm bởi thẩm thấuproofing