Chúng ta cùng mang đến với bài học tiếp theo sau trong khóa huấn luyện và đào tạo lập trình C++ trực đường hướng thực hành.

Bạn đang xem: Unary là gì

Bạn đang xem: Unary là gì

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, bọn họ sẽ học giải pháp sử dụng các phép toán cơ bạn dạng như phép cộng, trừ, nhân, chia, phân tách lấy phần dư, căn bậc 2, lũy thừa, quý hiếm tuyệt đối, ... áp dụng trên các kiểu tài liệu số cơ bạn dạng (int, float, double ...).

Ngôn ngữ C++ đã khái niệm sẵn một số toán tử toán học cơ bạn dạng cho những phép tính thông dụng (+, -, *, /, ...), một trong những phép toán phức tạp hơn như là căn bậc 2, lũy thừa, ... Chưa tồn tại toán tử được định nghĩa, bởi thế họ sẽ sử dụng thêm tủ sách cmath nhằm tính kết quả các phép toán trên.

Các toán tử toán học đã được có mang trong C++

Các toán tử toán học được tạo thành hai loại: Toán tử một ngôi (unary operators) và toán tử nhì ngôi (binary operators).

Toán tử một ngôi (unary operators) là toán tử chỉ đi cùng với một toán hạng để chế tạo thành biểu thức gồm nghĩa.Toán tử nhị ngôi (binary operators) là toán tử hay được sử dụng kèm với nhì toán hạng để tạo thành thành một biểu thức bao gồm nghĩa.

Trong ngôn ngữ lập trình C++, một toán hạng rất có thể là một cực hiếm hoặc một trở thành (variable).

Toán tử một ngôi

Có hai toán tử một ngôi trong C++:


*

Sử dụng toán tử cùng một ngôi trước một quý hiếm thì kết quả trả về quý giá dương, ngược lại, ta nhận được giá trị âm. Ví dụ:


*

Chạy lại lịch trình trên với nhập tự bàn phím vào trong 1 giá trị âm, ta được kết quả:


*

Giá trị lúc đầu nhập vào là -100. Khi áp dụng toán tử một ngôi, ta viết lại như sau:

+(-100) = -100

-(-100) = 100

Toán tử nhị ngôi

Ngôn ngữ C++ tư tưởng cho họ 5 toán tử toán học nhì ngôi như bảng bên dưới:


*

Phép toán Modulus (%) có nghĩa là thực hiện nay phép phân chia hai số tuy nhiên chỉ mang phần dư. Phép toán Modulus (%) chỉ chất nhận được thực hiện tại với hai cực hiếm số nguyên.

Chúng ta thuộc viết một lịch trình in ra kết quả của các phép toán áp dụng toán tử nhì ngôi vào C++:


*

Chạy chương trình trên, nhập vào giá bán trị mang lại x là 9, nhập giá bán trị cho y là 5 và xem kết quả.


Chương trình cho công dụng của các biểu thức như mong đợi, ngoại trừ hiệu quả của phép phân chia (/).

Khi triển khai tính giá trị biểu thức 9 / 5 trong toán học, họ được công dụng là 1.8, nhưng vì chưng kiểu dữ liệu của nhì biến bọn họ sử dụng là int (kiểu số nguyên) nên công dụng cũng trả về một quý giá số nguyên (bị mất phần thập phân).

Để giải quyết và xử lý vấn đề này bọn họ có nhị cách:

Sử dụng kiểu dữ liệu số thực (float, double, ...) cho biến.Ép kiểu.Sử dụng static_cast để triển khai phép phân chia hai số nguyên

Sử dụng static_cast là một phương pháp để ép kiểu dữ liệu trong C++. Ép kiểu sẽ tạo ra một giá chỉ trị xuất phát điểm từ một giá trị có kiểu tài liệu khác.

Cú pháp áp dụng static_cast:

static_cast(expression)static_cast có thể nhận một biểu thức làm đầu vào, gửi nó thành bất kể kiểu dữ liệu cơ bản gì mà new_type tế bào tả.

Các bạn cùng coi ví dụ dưới để rõ hơn về cách sử dụng static_cast


Để lấy quý giá kiểu float của thay đổi x, bọn họ viết static_cast(x). Trong lịch trình trên, chỉ cần ép kiểu đến một trở thành x là đủ để triển khai phép phân tách trả về số thực.

Cùng xem công dụng chương trình:


Chúng ta đã nhận được được công dụng đúng.

Có một xem xét khi triển khai phép phân tách hai số nguyên có chứa cực hiếm âm vào C++. Trước phiên phiên bản C++11, compiler từ bỏ ý làm cho tròn lên hoặc xuống. Ví dụ như -5 / 2 vẫn được tác dụng là -3 hoặc -2 tùy vào bí quyết mà compiler làm cho tròn số.

Toán tử gán (assignment operator)

Phép gán cũng là một trong những toán tử toán học được C++ định nghĩa. Phép gán có tác dụng đưa giá trị của một con số, một biểu thức hoặc lấy quý giá của một phát triển thành khác để lấy vào vươn lên là được gán.

Cú pháp áp dụng toán tử gán như sau:

= ;Biến được gán giá chỉ trị luôn luôn nằm sát trái toán tử "=".

int variable = 5;variable = 10;variable = 5 * 3 + 2;int another_variable = 3;variable = another_variable * 2;variable = variable + 1; //tăng giá bán trị biến đổi variable lên 1.variable = variable - 1; //giảm giá trị trở nên variable đi 1.variable = variable * 2; //nhân giá trị biến variable lên 2 lần.variable = variable / 2; //chia giá chỉ trị đổi mới variable đi 2 lần.variable = variable % 3; //lấy phần dư của trở nên variable khi phân chia 3.Những cách áp dụng toán tử gán như trên hoàn toàn hợp lệ.

Riêng cùng với 5 cái lệnh gán cuối cùng, bọn họ có một biện pháp viết tắt khác gọn nhẹ hơn.

variable += 1;variable -= 1;variable *= 2;variable /= 2;variable %= 3;Cách cần sử dụng này có chân thành và ý nghĩa hoàn toàn giống như với bí quyết viết nghỉ ngơi trên.

Ý nghĩa của những toán tử này các chúng ta có thể tra ở bảng bên dưới:


Sử dụng thư viện cmath

Thư viện cmath định nghĩa cho chúng ta một số hàm đo lường và tính toán và đổi khác toán học cơ bản. Để thực hiện thư viện này, chúng ta chỉ cần thêm loại

#include

tại phần khai báo tủ sách trong chương trình.

Một số hàm tính lũy thừa, số mũ:

Pow:

double pow (double base, double exponent);float pow (float base, float exponent);long double pow (long double base, long double exponent);Các chúng ta chưa rất cần phải hiểu về cách khai báo hàm pow như trên. Về khía cạnh ý nghĩa, giá chỉ trị đầu tiên (base) được chuyển vào hàm pow là cơ số, cực hiếm thứ nhị (exponent) là số mũ, giá trị trả về là lũy thừa cơ số base mũ exponent.

Ví dụ:


Các chúng ta cùng viết ví dụ như trên vào Visual studio và chạy chương trình để xem kết quả mà hàm pow trả về.


Sqrt:

double sqrt (double x);float sqrt (float x);long double sqrt (long double x);Phía trên là phần khai báo hàm sqrt trong tủ sách cmath, hàm này nhận vào một trong những giá trị số thực (float, double, long double) với trả về quý giá là căn bậc 2 của cực hiếm mà bạn đưa vào.

Sau đó là ví dụ mẫu về phong thái sử dụng hàm sqrt nhằm tính căn bậc 2:


Kết quả bọn họ thu được như sau:


Một số lượng chất giác

Cos:

double cos (double angle);float cos (float angle);long double cos (long double angle);Hàm cos nhận vào trong 1 giá trị số thực angle (đơn vị radian) thay mặt cho góc mà bạn muốn tính mặt đường cosine, cùng trả về giá trị là cosine của góc angle đó.

Ví dụ như sau:


Sin:

double sin (double x);float sin (float x);long double sin (long double x);Hàm sin nhận vào một giá trị số thực angle (đơn vị radian) thay mặt đại diện cho góc mà bạn muốn tính con đường sine, và trả về giá chỉ trị trên tuyến đường sine của góc angle đó.

Ví dụ mẫu:


Ngoài ra, họ còn có không ít hàm khác ví như tan, atan, ... đã làm được định nghĩa bên trong thư viện cmath.

Một số hàm khác

Abs:

double abs (double x);float abs (float x);long double abs (long double x);Hàm abs sẽ nhận vào một trong những giá trị số thực x (kiểu float, double hoặc long double) và trả về giá bán trị tuyệt vời nhất của x.

Các bạn cùng thử tuân theo ví dụ mẫu để làm quen với cách thực hiện hàm abs.


Giá trị thuở đầu được khởi tạo cho biến x là -5.0, giá chỉ trị tuyệt đối hoàn hảo được trả về thông qua hàm abs là 5.0.

Do con số các hàm toán học tập được khái niệm rất nhiều, đề nghị mình xin dẫn đường link hướng dẫn sử dụng những hàm trong thư viện cmath để các chúng ta cũng có thể tiện xem thêm khi đề xuất thiết.

http://www.cplusplus.com/reference/cmath/

Tổng kết

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, chúng ta học giải pháp sử dụng các toán tử toán học tập trong C++, một trong những cách thực hiện phép gán (với toán tử ""=""), và một số trong những hàm hổ trợ giám sát trong thư viện cmath.

Xem thêm: Switch Layer 3 Là Gì - Chức Năng Của Switch Layer 3

Mọi vướng mắc cần lời giải trong khóa huấn luyện và đào tạo này rất có thể được giải đáp bằng phương pháp đặt câu hỏi tại forum diễn đàn.

www.biancoscudati.net.com

Link Videos khóa học

https://www.udemy.com/c-co-ban-danh-cho-nguoi-moi-hoc-lap-trinh/learn/v4/overview