Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Zone là gì, nghĩa của từ zone

*
*
*

zone
*

zone /zoun/ danh từ (địa lý,địa chất) đớithe torrid zone: đới nóng, nhiệt độ đớithe temperate zone: đới ôn hoà, ôn đớithe frigid zone: đới lạnh, hàn đới khu vực vực, miền; vùngwithin the zone of submarine activity: trong khu vực hoạt động của tàu ngầmthe zone of influence: khu vực vực hình ảnh hưởngthe zone of operations: khoanh vùng tác chiến (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) dây nịt, dây dưng ngoại đụng từ phân thành đới, chia thành khu vực, quy vùngto zone a district for industry: quy vùng một khu vực để xây dừng công nghiệp
địa đớiđịa khuđớilatent zone temperature storage: bảo vệ ở ánh nắng mặt trời đới ủkhuadministrative zone: khu hành chánhagro-economic zone: khu tài chính nông nghiệpborder zone: khu miễn thuế ngơi nghỉ biên giớibusiness zone: khu thương nghiệpcommercial free zone: khu thương mại dịch vụ miễn thuếconservation zone: quần thể bảo tồndanger zone: quanh vùng nguy hiểmduty-free zone: khu vực miễn thuếeconomic development zone: khu trở nên tân tiến kinh tếeconomic zone: khu khiếp tếemerging industrial zone: khu vực công nghiệp bắt đầu nổienterprise zone: căn vườn ươm xí nghiệpenterprise zone: khu vực kinh doanh quánh biệtenterprise zone: quánh khu ghê tếenterprise zone: khu vực miễn quan liêu thuếenterprise zone: khu cải cách và phát triển xí nghiệpexclusive economic zone: khu kinh tế dành riêngexclusive economic zone: khu tài chính độc quyềnexempt coastal zone: khu miễn thuế ven biểnexport processing free zone: khu miễn thuế tối ưu xuất khẩuexport processing zone: khu gia công hàng xuất khẩuexport processing zone: quần thể chế xuấtforeign trade zone: khu vực ngoại thươngfree transit zone: quần thể quá cảnh trường đoản cú dofree zone: khu vực tự vị (mậu dịch)free zone: quanh vùng tự dogrowth zone: khoanh vùng tăng trưởng ghê tếindustrial zone: quần thể công nghiệpneutral zone: khu vực trung lậppoverty-stricken zone: khu vực nghèo khóquasi-industrial zone: khu chuẩn công nghiệpspecial economic zone: quánh khu tởm tếstable zone: khu vực ổn định (kinh tế)tariff không lấy phí zone: khu vực miễn thuế (quan)tariff không tính tiền zone: khoanh vùng miễn thuế quantax-free trade zone: khu mậu dịch miễn thuếtow away zone: quanh vùng cấm đậutowaway zone: quanh vùng cấm đậu (với sự bỏ vô phú-de)trade zone: khu vực mậu dịchwage zone: khoanh vùng tiền lươngzone advertising: quảng bá phân khuzone freight rate: suất cước thống độc nhất vô nhị theo quần thể vựczone of competition: quanh vùng cạnh tranhzone of influence: quần thể vực ảnh hưởngzone of middle and small industry: quần thể công nghiệp nhỏ tuổi và vừazone price: giá khu vựczone pricing: định vị khu vựczone pricing system: chế độ giá khu vựczone system of pricing: phương thức định giá theo khu vực vựczone tariff system: chính sách giá cước khu vực vựckhu bưu chínhkhu vực. Danger zone: khoanh vùng nguy hiểmenterprise zone: khu vực kinh doanh sệt biệtenterprise zone: quanh vùng miễn quan tiền thuếforeign trade zone: khu vực ngoại thươngfree zone: khoanh vùng tự bởi vì (mậu dịch)free zone: khoanh vùng tự dogrowth zone: khu vực tăng trưởng ghê tếpoverty-stricken zone: quanh vùng nghèo khóstable zone: khu vực ổn định (kinh tế)tariff không lấy phí zone: khoanh vùng miễn thuế (quan)tariff không tính tiền zone: khu vực miễn thuế quantow away zone: khoanh vùng cấm đậutowaway zone: khoanh vùng cấm đậu (với sự bỏ vào phú-de)trade zone: khu vực mậu dịchwage zone: khoanh vùng tiền lươngzone freight rate: suất cước thống nhất theo quần thể vựczone of competition: khoanh vùng cạnh tranhzone of influence: khu vực ảnh hưởngzone price: giá chỉ khu vựczone pricing: định giá khu vựczone pricing system: cơ chế giá quần thể vựczone system of pricing: thủ tục định giá bán theo khu vực vựczone tariff system: chế độ giá cước khu vựcvùngbuffer zone: vùng đệmconcentration zone theory: lý thuyết vùng đồng tâmflight-free zone: vùng cấm bayturning zone: vùng gửi ngoặt o tầng; đới - Lớp đá đặc trưng, bao gồm thể được xác định bởi hàm lượng dầu, bởi đặc tính thạch học, hoặc bởi các hoá thạch. - Khí và/hoặc dầu đọng liên tục trong các lỗ rỗng của đá bể chứa. § abyssal zone : đới biển thẳm § blind zone : đới mù § brecclated zone : đới dăm kết § cementation zone : khu vực vực trám xi măng § coastal zone : đới bờ § concretionary zone : đới cấu tạo kết vón § conductive zone : đới truyền dẫn § liên hệ zone : đới tiếp xúc § cracking zone : quần thể vực crackinh § crushed zone : đới gãy vụn § desert zone : đới hoang mạc § displacement zone : đới dịch chuyển § dysphotic zone : đới hèn sáng § euphotic zone : đới sáng rõ § fault zone : đới đứt gãy § flushed zone : đới ngập nước § fracture zone : đới phá vỡ § fractured zone : đới bị phá vỡ § froth zone : miền bọt § gas zone : đới khí § gouge zone : đới sét mạch § heating zone : miền gia nhiệt, khu vực đốt lạnh § invaded zone : đới bị xâm nhập § leached zone : đới bị rửa lũa § littoral zone : đới ven bờ § loss-of-circulation zone : đới bị mất tuần trả dung dịch (khoan) § marginal zone : đới rìa § melting zone : đới nóng chảy § metamorphic zone : đới biến chất § mineralized zone : đới khoáng hóa § oil zone : đới dầu § pay zone : đới gồm sản phẩm § phreatic zone : đới nước ngầm, đới nước gần bề mặt § producing zone : đới sản xuất § root zone : đới gốc § ruptured zone : đới đứt gãy § shattered zone : đớt vỡ vụn § shear zone : đới cắt § skip zone : đới tĩnh, đới lặng § smelting zone : miền rét chảy § stringer zone : đới phân mạch § sublittoral zone : đới cận bờ, đới á duyên hải § sulphide zone : đới sunfua § surf zone : đới sóng vỗ § temperate zone : ôn đới § tensile zone : đới căng § transition zone : đới chuyển tiếp § uncontaminated zone : đới ko bị ô nhiễm § up-hole zone : đoạn thiết bị trên miệng giếng, dầu giếng § vadose zone : đới thấm nước § weathering zone : đới phong hóa § zone of aeration : đới loáng khí § zone of capillary : đới mao dẫn § zone of combustion : khu vực vực đốt cháy § zone of compensation : miền bù, miền bổ chủ yếu § zone of flow : đới chiếc chảy § zone of folding : đới uốn nếp § zone of fusion : miền nóng chảy § zone of invasion : đới xâm nhập § zone of jointing : đới phân phiến § zone of lost return : khu vực mất tuần hoàn dung dịch bùn khoan § zone of oxidation : đới thoái hóa § zone of pressure : vùng áp suất § zone of reduction : miền khử § zone of saturation : miền bão hòa § zone of weathering : đới phong hóa § zone isolation : cách ly tầng § zone of aeration : đới thoáng khí § zone of capillarity : đới mao dẫn § zone of saturation : đới bão hoà

Từ điển chuyên ngành Thể thao: nhẵn chuyền

Zone

Khu vực

Từ điển chăm ngànhThể thao: nhẵn đá

ZONE : a type of 3 T defense 3 T that assigns each 3 T defender 3 T to a particular area in front of or around his team"s 3 T goal 3 T in which he is responsible for 3 T marking 3 T any 3 T attacker 3 T that enters; often used in youth league games. <15th century. Via French and Latin

PHÒNG THỦ quần thể VỰC: loại phòng thủ trong các số ấy mỗi ước thủ được giao một khu vực rõ ràng để chống thủ; thường xuyên áp dụng cho những đội trẻ. 1.

Xem thêm: Phân Tích 12 Câu Đầu Đoạn Trích Trao Duyên Của Tác Phẩm Truyện Kiều

Phòng thủ ( đgt ) : giữ gìn.